Evalueringskulturen i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 18
  • 6047
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 16-08-2005

Eksamensopgave: Evalueringskulturen i folkeskolen

Pædagogik eksamensopgave om evalueringskulturen i folkeskolen.

Opgaven handler om selve evalueringskulturen i folkeskolen, evalueringsmetoder og den øgede fokus på evaluering i folkeskolen.

Da vi var i praktik i henholdsvis en 1. specialklasse og 10. klasse, synes vi det er interessant at undersøge, hvorledes man planlægger, udfører og især evaluerer undervisningen på to så forskellige klassetrin.

Indhold

Indledning side 2
Metodebeskrivelse side 2
Didaktisk del side 3
Hvad siger folkeskoleloven om evaluering? side 3
Den didaktiske relationsmodel side 3
Planlægningsfasen side 4
Udføringsfasen side 7
Evalueringsfasen side 9
Opsummering side 11
Pædagogisk del side 12
Problemformulering side 12
Hvorfor er der øget fokus på evaluering? side 12
PISA i forhold til den danske skoletradition side 12
Fordele ved evaluering side 13
Ulemper/problematikker ved evaluering side 13
Hvad kommer nationale obligatoriske test til at betyde? side 14
Vurdering af evalueringsmetoder side 15
Konklusion/perspektivering side 17
Litteraturliste side 18

Uddrag

Indledning:
I dagens folkeskole er der opstået en evalueringskultur. Lærere evaluerer konstant, dette har vi også iagttaget i praktikken, hvor vi kan se, at både lærerne og ledelsen evaluerer løbende.
Dette sker i klassen, under forberedelsen, på lærerværelset, i teamet osv. I vores praktik blev vi derfor en del af evalueringskulturen, og herudover fik vi desuden gennem arbejdet med Fokus C en større indsigt i arbejdet med mål, indhold og evaluering. Ved at holde fokus på disse, synes vi, det er nemmere at holde en rød tråd i undervisningen og dermed skabe større fokus på fagligheden.

Metodebeskrivelse:
Da vi finder det relevant som kommende folkeskolelærere at have en omfattende viden om evaluering, vil vi som det første undersøge, hvad folkeskoleloven siger om evaluering, og om dette stemmer overens med praksis i Folkeskolen.

Derefter vil vi med udgangspunkt i vores undervisningsplaner fra praktikken analysere den planlæggende, udførende og evaluerende del af undervisningen, for her at få et større indblik i hvad der fungerede godt, og hvad der med fordel kunne gøres bedre.
Det vil vi bl.a. gøre ved at inddrage Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel og undersøge hvordan, vi har brugt den i praksis. Vi vil desuden inddrage didaktiske teorier om mål, indhold og evaluering, her vil vi bruge Tyler, Bloom, Klafki, Holger Henriksen og Illeris.

Vi vil desuden belyse, hvorledes man med fordel kan bruge Vygotsky og Piagets teorier i undervisningen. Vi bruger ikke alle teorierne på begge undervisningsforløb, da vi i vores praktik havde fokus på forskellige didaktiske virkemidler.

Efter analysen vil vi sammenligne vores praktikforløb.

Ud fra analysen vil vi komme frem til problemformuleringen, som vi vil behandle i den pædagogiske del ved at analysere forskellige evalueringsmetoder/teorier.

Derudover vil vi se på, hvorfor pædagogisk dokumentation/evaluering er meget i fokus både i medierne, hos politikkerne, hos forældrene/borgerne og i folkeskolen. Til at belyse dette vil vi bruge Giddens... Køb adgang for at læse mere

Evalueringskulturen i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.