Eksamensopgave om didaktiske principper

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion, Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 6432
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 20-02-2007

Eksamensopgave om didaktiske principper

Problemstilling
Den multietniske repræsentation i den danske folkeskole er en kompleksitet, der skal tages højde for. Dette kan man blandt andet gøre gennem et godt integrationsarbejde, hvor såvel danske som unge med anden etnisk baggrund skal tilegne sig forståelse for hinandens relationer til både kultur, religion, traditioner og lignende for dermed at fremme integrationen.

Problemformulering
Hvilket potentiale ligger der i projektarbejdsformen med henblik på at planlægge og tilrettelægge et tværfagligt forløb i samfundsfag og kristendomskundskab, og hvordan kan dette virke fremmende for integrationen af tosprogede elever i den danske folkeskole?

Indhold

1 INDLEDNING 2
1.1 Problemstilling 2
1.1.1 Problemformulering 3
2 FREMGANGSMÅDE 3
3 DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER 4
3.1 Forståelsesbegrebet 4
3.2 Integrationsformer 5
3.2.1 Integration i undervisningen 6
4 TANKEN BAG PROJEKTARBEJDE 7
5 SAMMENFATNING 8
6 RELATIONEN TIL FOLKESKOLEN 9
6.1 Målkategorier 11
6.1.1 Vidensmål 11
6.1.2 Holdningsmål 12
6.1.3 Færdighedsmål 12
6.1.4 Vurdering af målkategorier 12
6.2 Det tværfaglige forløb 13
6.3 Lærerens rolle i projektarbejdets faglighed 16
6.4 Evaluering af forløbet 16
7 KONKLUSION 17
8 LITTERATURLISTE 19

Uddrag

2 Fremgangsmåde
Vi vil i dette afsnit anskueliggøre, hvorledes vi griber opgaven an, og hvilken sammenhæng de forskellige afsnit har med problemformuleringen. Projektarbejdsformen og begreberne forståelse samt integration er de parametre, som denne opgave omhandler. Vi mener, at en definition af disse områder er essentiel, såfremt der ønskes en kompetent vurdering af vores problemformulering. Det gør vi blandt andet ved hjælp af Charlotte Hamburger og hendes vurderinger af integration. John Dewey og erfaringspædagogikken samt William Kilpatricks vurdering af den refleksive tænkning. Vi mener, dette har sin relevans i argumentationen for, at projektarbejdet er et middel til at nå målet om en bedre integration af tosprogede elever i folkeskolen. Efter en kort sammenfatning vil vi rette fokus mod folkeskolen og sætte dette i relation til den ovennævnte teori, som vi har arbejdet med. I dette afsnit har vi valgt at benytte den didaktiske relationsmodel, som også benævnes helhedsmodellen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om didaktiske principper

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.