Den negative sociale arv eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 10
  • 3484
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2003
  • 26-01-2012

Den negative sociale arv eksamensopgave

Eksamensopgave i skolen i samfundet om den negative sociale arv.

Problemformulering:
På hvilke måder kan og skal folkeskolen være medvirkende til at bryde den negative sociale arv.

Indhold

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Problemformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Problembehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Social arv i historisk perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hvad forstås ved social arv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hvilke børn tilhører risikogruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forskningsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OECD-undersøgelsen “PISA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Social arv - en myte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
En handlemodel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Politisk forlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konklusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Uddrag

Indledning
Der er i disse år kommet lidt mere fokus på begrebet negativ social arv og dermed også en erkendelse af, at vi har et problem i Dan-mark. Det drejer sig om udstødning og marginalisering, som vi fin-der hos både forældregenerationen og børnene. Jeg har valgt at be-skæftige mig med dette emne, da jeg finder, at folkeskolen som en af de vigtigste aktører i omgangen med børn og unge må gøre sig nogle overvejelser over, hvad den kan og skal gøre for at mindske konsekvenserne af den negative sociale arv.

Problembehandling
Jeg har tilstræbt at belyse problemet negativ social arv ud fra såvel teori som empiri. I fremstillingen har jeg tillige forsøgt at belyse ud-forskningen af problemet pluralistisk men ikke ukritisk. Der er endvidere givet en politisk tilgang til problemet samt et historisk tilbageblik... Køb adgang for at læse mere

Den negative sociale arv eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.