Opgave om Den Inkluderende Skole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • 6
  • 1991
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2010
  • 27-02-2011

Opgave om Den Inkluderende Skole

På baggrund af den højaktuelle debat om økonomi i uddannelsesområdet og ved at vi i Danmark har forpligtet os gennem Salamancaerklæringen til at skabe en inkludererende folkeskole, vil jeg danne et overblik over begrebet den inkluderende folkeskole. I folkeskolens formål1 vedkender vi os ligeledes et værdisæt, der har meget tilfælles med den inkluderende skoles.

Jeg vil undersøge den inkluderende skole udfra min problemformulering:

Hvilke dilemmaer og udfordringer er der forbundet med den inkluderende skole?
Hvordan er begrebet den inkluderende skole opstået, hvad er hensigten med den og hvad var der før?

Uddrag

Indledning

Børne og kulturchefforeningen har for nyligt udtalt, at folkeskolen skal gøres mere inkluderende. Baggrunden for denne udmeldelse er, at vi i Danmark bruger ca. 5,5 mia kr. på specialundervisning uden for folkeskolens rammer og ca. 4 mia. kr på specialundervisning inden for folkeskolens rammer. Det er en stigning på 21 % fra 2007 til 2009. Altså bruges den inkluderende skole som en spareplan for at få flyttet penge fra specialundervisning over i den almindelige folkeskole.

I et radiointerview Danmarks radio P1 d. 19/5/10 udtaler Niels Egelund , at på trods af at forslaget kommer med besparelser som motiv, er den inkluderende skole en god ide. Han påpeger ligeledes at ideen om den inkluderende skole ikke er et nyt begreb, men at Margrethe Vestager allerede brugte begrebet i 2000, også her som en del af en spareplan.

Tidligere talte vi i Danmark om den rummelige skole og Niels Egelund påpeger at det ikke er det samme som den inkluderende skole. N.E. definerer inklusion som, at alle børn skal være sammen i deres eget lokale nærmiljø og modtage undervisning der. Jeg vil kigge nærmere på definitionen af begrebet senere i opgaven.

N.E mener, at hvis man fastholder nogle af de børn, som idag kommer i specialskole, i folkeskolen, vil resten af klasse også få gavn af de støttetimer og den ekstralærer som eleven med særlige behov får tildelt. Man flytter altså budgetposten fra specialundervisning ind i den almene folkeskoleundervisning.

Han slutter interviewet af med at støtte op om børne og kulturchefforeningens forslag, hvis det betyder at der kommer flere penge til den almindelige folkeskole .

På baggrund af den højaktuelle debat om økonomi i uddannelsesområdet og ved at vi i Danmark har forpligtet os gennem Salamancaerklæringen til at skabe en inkludererende folkeskole, vil jeg danne et overblik over begrebet den inkluderende folkeskole. I folkeskolens formål vedkender vi os ligeledes et værdisæt, der har meget tilfælles med den inkluderende skoles.

Jeg vil undersøge den inkluderende skole udfra min problemformulering:

Hvilke dilemmaer og udfordringer er der forbundet med den inkluderende skole?
Hvordan er begrebet den inkluderende skole opstået, hvad er hensigten med den og hvad var der før?

Eksklusion, integration, rummelighed og inklusion.

I Danmark har vi en folkeskole hvor børn med forskellige etnicitet, social baggrund, forskellige fysiske og psykiske diagnoser mødes. Alle disse børn har forskellige behov og forudsætninger. Disse forskelligheder kræver at vi tager stilling til begreber som eksklusion, inklusion, rummelighed og integration.

For at kunne indlede en debat om den inkluderende skole, kræver det et overblik over de forskellige begreber som bliver brugt i den forbindelse. Organisationspsykologen Rasmus Alenkær beskriver forskelligheden på denne måde:

Eksklusion er når eleven bliver frataget retten til deltage. Læreren har altså bestemt hvem der må være med, og hvem der ikke må være med. Denne praksis deler eleverne op i de normale og de specielle. De normale kan deltage i en almenundervisningen og de specielle bliver ekskluderet til specialklasse, enten inden for skolens rammer eller uden for skolens rammer

Integration er når man forener det, man allerede har med noget nyt. Altså forene uden at ødelægge det (...)... Køb adgang for at læse mere

Opgave om Den Inkluderende Skole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.