AKT og inklusion | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

AKT og inklusion | Synopsis

Eksamensstudieprodukt nr. 3 i specialpædagogik.

Opgaven er et eksamensoplæg til emnet omkring AKT og hvordan vi inkludere AKTelever. Bolden gives op til diskussioner herom. Der er anvendt relevant litteratur.

Problemstilling
Hvad er karakteristisk for elever med AKT-vanskeligheder?
Og hvad kan jeg som lærer gøre for at inkludere disse elever?

Underviserens kommentar

Godkendt, spændende emne.

Forfatterens kommentar

Max 5 siders-opgave. Derfor ville jeg gå mere i dybden med de forskellige emner.

Indhold

Indledning
Problemstilling
Integration, rummelighed og inklusion – en kort begrebsafklaring
AKT
Kendetegn for elever med AKT vanskeligheder
Stigmatisering af børn med AKT-vanskeligheder?
De 3 paradigmer
Mikroniveauet: Det psyko-medicinske paradigme:
Mesoniveauet: Det organisatoriske paradigme:
Makroniveauet: Det sociologiske paradigme:
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
”AKT er nok den mest brogede og uensartede af de forskellige grupperinger af børn med vanskeligheder” Hansen & Paagaard

I 1994 underskrev Danmark Salamanca-erklæringen, det var her at udviklingen i den danske folkeskole for alvor kulminerede. Det er UNESCO der står bag Salamanca-erklæringen, denne erklæring opstod på baggrund af en konference der fandt sted i Salamanca, deraf navnet. Formålet med denne erklæring var, at rette fokusset mod elever i specialundervisningen og handikappede børns ret til at deltage på lige fod med alle andre i uddannelsesfællesskaberne.

Den enkelte skoles AKT-indsats bliver i de kommende år en væsentlig faktor i arbejdet med at udmønte de aktuelle politiske krav og mål om, at flere elever skal undervises i normalklassen i den almindelige skole. Disse elever kræver en særlig indsats fra lærerteamets side af, for at eleverne støttes og udvikles i deres personlige, sociale og emotionelle kompetencer, således at trivslen er til stede i klasserummet. Uden trivsel – ingen faglig udvikling... Køb adgang for at læse mere

AKT og inklusion | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.