Den gode samtale sokratiske | Habermas og Dysthe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 5
  • 1840
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 22-04-2002

Den gode samtale sokratiske | Habermas og Dysthe

Opgaven tager udgangspunkt i den sokratiske samtale, inddrager Habermas' fire gyldighedskrav til den "herredømmefri" dialog og inddrager desuden Olga Dysthes "optag", "høj værdisætning" og "autentiske spørgsmål".

Problemformulering
I praktikken havde jeg oplevelsen af, at den formidlende undervisning er den mest udprægede i skolen. Denne blev betragtet som den mest effektive. Argumenterne var bl.a. at ”det er vi nødt til hvis vi skal nå det hele”. Formålsparagraffens § 1 stk. 1 (om kundskaber og færdigheder) synes dermed at veje tungere end samme paragrafs stk. 2 & 3 .

Når vi som lærere er forpligtet af hele formålsparagraffen, bør denne vægtning så finde sted? Kan det ikke lade sig gøre at undervise og samtidigt opfylde hele formålsparagraffen?

Det er et problem at den formidlende form for undervisning, ofte ikke levner plads til samtalen, men er der reelt ikke plads til samtalen i dagens skole?

Min interesse for samtalen er motiveret af min oplevelse i praktikken. Her havde jeg fokus på samtalen, men er der grund til at samtale med eleverne? Er samtale ikke blot en indledende snak, der løsner stemningen inden undervisningen går i gang?
Når undervisningen går i gang, skal der vel være ro, og hvis der er noget eleven ikke kan finde ud af, må denne række hånden i vejret. Man kan vel lige så godt først som sidst fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen?

Hvad er det egentlig for faktorer, der konstituerer de gode samtale?
Kan samtalen blive lige? Og hvilke faktorer gør samtalen god på trods af uens magt? og hvilke hensyn må læreren tage?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Påfyldningspædagogik eller tank-selv?
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse.
Samtalen er efter min mening en nødvendighed, hvis vi skal opfylde folkeskolens formålsparagraf i sit hele. Samtalen er vigtig, både for at eleverne kan komme til en dybere forståelse af undervisningens indhold, men også i forhold til hvordan eleverne tilegner sig viden. Samtidig er samtalen en nødvendighed for, at eleverne kan se hvad undervisningen kan bruges til og hjælpe eleverne til en øget forståelse af sig selv og sammenhænge i deres omverden.

Samtalen er også vigtig, i forhold til måden elever lærer på og den er tvingende nødvendig i forhold til, at give eleverne både faglige og dannelsesmæssige indsigter. Hvis eleverne skal forberedes til et demokratisk samfund, må der være plads til samtalen da denne er fundamentet for den demokratiske tanke. På baggrund af mine oplevelser fra praktikken (jf. didaktikopg.) har jeg imidlertid oplevet tendensen til, at skolen ikke kan rumme samtalen... Køb adgang for at læse mere

Den gode samtale sokratiske | Habermas og Dysthe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.