Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 21
  • 7092
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

Eksamensopgave i samfundsfag om ungdomskriminalitet og integration.

Problemformulering:
Med udgangspunkt i en redegørelse af ungdomskriminalitet diskuteres forskelle mellem danskere og efterkommere og på baggrund af denne diskussion vil jeg foretage en vurdering af de kriminalpræventive tiltag!

Indhold

1. Indledning:
1.2 Problemformulering:
1.3 Begrebsafklaring:
1.4 Afgrænsning:
1.5 Fremgangsmåde:
2. Unge og kriminalitet:
2.2 Kriminalitet og nationalitet:
2.3 Kriminalpræventive tiltag:
3. Teori:
3.1 Pierre Bourdieu:
3.1.2 Kapitalbegrebet:
3.1.3 Habitus:
3.2 Geerts Hofstedes kultur teori:
3.3 Sammenfatning:
3.4 De to kulturer - kulturforskelle:
3.5 Identitet:
4. Analyse:
4.1 Kulturkonflikten:
4.2 Afvigere:
4.3 Gruppesøgning:
5. Konklusion og perspektivering:
6. Litteraturliste:

Uddrag

1. Indledning:
”Danskerne er bekymret over udlændingevolden og deres ghettoer”, ”flere indvandrere fængsles” og ”flere unge indvandrere sigtes”. Ovennævnte er overskrifter fra artikler i Politikken og Information. Mediernes fokus på indvandrere og efterkommere af indvandrere har skabt øget interesse for deres tilstedeværende i samfundet. Kriminalitet og indvandrere bliver ofte kædet sammen, hvilket har skabt en politisk debat samt en stigende opmærksomhed omkring indvandrere og efterkommere i befolkningen. Denne interesse er også at bemærke i det politiske forum, hvor det Dansk Folkeparti fik en overvældende fremgang ved sidste valg. Vi har fået ny regering, en regering hvor der er stor fokus på hele udlændinge- og integrationsdebatten... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.