Læring og personlig udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik, Psykologi
  • Godkendt
  • 11
  • 3184
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 23-04-2005

Semesteropgave: Læring og personlig udvikling

Semesteropgave i psykologi og pædagogik om læring og personlig udvikling.

Den danske folkeskole er et produkt af det danske samfund og er gennem årene blevet udviklet i nær relation til det omgivende samfunds værdier og kvalifikationskrav. Hvis vi skal tage folkeskolens formålsparagraf, som udtryk for hvilke værdier vi lægger vægt på, så er det meget handlekompetence og dannelsesprægede krav der stilles.
I disse år sker der, i mange folkeskoler store omvæltninger i de fysiske rammer og måder at arbejde på, som følge af de ændrede krav som dagens informationssamfund stiller.

Dette stiller store krav til skolen, ikke mindst fordi der fra mange sider; medier, politikere og forskellige interessegrupper, dagligt kommer skiftende udmeldinger.
Den ene dag er paratviden – ”hvor ligger Nakskov?” det vigtigste, den anden dag er det de personlige kompetencer der efterspørges.

Problemformulering

Hvordan kan den enkelte elevs læring og alsidige personlige udvikling fremmes i skolen og hvilke pædagogiske overvejelser kan læreren have i den anledning?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Metoder og afgrænsning 1
Det moderne samfund 2
Det moderne barn 3
Læring 4
Pædagogiske overvejelser 8
Konklusion 10

Uddrag

Metoder og afgrænsning:

I vores arbejde med at komme rundt om problemformuleringens spørgsmål, har vi tænkt os at tage følgende udgangspunkt og samtidig hermed den afgrænsning, som er en konsekvens heraf:

• Beskrivelse af den kontekst dagens elever befinder sig i såvel samfundsmæssigt som familiemæssigt. Vi vil trække på en teoretiker som Thomas Ziehe.

• Et centralt udgangspunkt i vores tanker omkring læring (og dermed også udvikling i skolesammenhænge) vil være Knud Illeris´s læringsmodel, hvor læring beskrives som en proces/samspil mellem kognition, psykodynamik og de sociale (samfund).
Processen/samspillet er i praksis en udelelig enhed, men vi vil i vores analyse interessere os for den kognitive side og belyse denne gennem Piagets erkendelsesteori.

• I vores pædagogiske overvejelser om hvorledes den alsidige og personlige udvikling kan fremmes, vil omdrejningspunktet være de processer og samspil, som Knud Illeris har beskrevet i sin læringsmodel. I den praktiske udformning af disse overvejelser vil vi trække på erfaringspædagogikken og projektarbejdsformen med baggrund i John Dewey... Køb adgang for at læse mere

Læring og personlig udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.