Målsætning og evaluering i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 10
  • 2544
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2005
  • 27-01-2006

Målsætning og evaluering i billedkunst

Opgave i didaktik med udgangspunkt i billedkunst.

Opgave i indholdsvalg, målsætning og evaluering, med udgangspunkt i liniefaget Billedkunst.

Indeholder eksempler på det eksemplariske princip, det elementære princip og det fundamentale princip. Fordele og ulemper ved Klafki. Om formativ og summativ evaluering. osv.

Indhold

A. Indholdsvalg:
Det eksemplariske princip:
Det elementære princip:
Det fundamentale princip:
Fordele ved at bruge Wolfgang Klafki:
Mulig ulempe ved at bruge Wolfgang Klafki:
Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel
B. Mål og målsætning:
C. Formål og elevernes alsidighed.
D. Profession og organisation som begreber -
professionsudvikling – praksis/teori.
E. Evaluering.
Kilder:

Uddrag

A. Indholdsvalg:
I klasserne, hvor jeg skal undervise (4. og 5. klasser) vil jeg arbejde med farvelærens
teorier, og i forlængelse heraf også billedanalyse. Oplevelser med farver er jo noget som
alle elever kommer i kontakt med dagligt, og det er en naturlig del af deres og vores
allesammens hverdag. Jeg vil give eleverne et kendskab til farvelærens teori og gøre
eleverne i stand til at vurdere farver ud fra bl.a. nuance og intensitet, samt farvernes kolde
eller varme og tunge eller lette virkning på ting og billeder. Igennem disse studier kommer
vi også til selve billedanalysen, hvor jeg vil inddrage en del af det historiemæssige
perspektiv.

---

Fordele ved at bruge Wolfgang Klafki:
Wolfgang Klafki siger at al didaktisk udvikling nødvendigvis må bygge på dannelsesteori. I sin videreudvikling af den kategoriale dannelsesteori viser han, hvordan erfaringer har en vigtig placering i al læring. Ved at bruge Wolfgang Klafkis dannelsesteorier i undervisningen på Vrå skole, kommer jeg vidt omkring og får en god bredde i min undervisning, som giver masser af muligheder i undervisningen. Som lærer kan vi i undervisningen arbejde med konkrete eksempler – farver, et billede, et kapitel i kunsthistorien osv. – som eleverne kan bruge eksemplarisk, når de skal danne sig forestillinger om og få orden på kunstens verden. Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse kan danne pejlemærker for os lærere, når vi i planlægningen af undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Målsætning og evaluering i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.