Opdragelse og undervisning | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2306
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 18-12-2008

Opdragelse og undervisning | Eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik om opdragelse og undervisning i et historisk perspektiv.

Problemformulering
Hvad er det pædagogiske syn på børneopdragelse og læring ifølge Howard Gardner?
Kan man drage paralleller til Thomas Ziehes pædagogik?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Howard Gardner 2
Thomas Ziehe 4
Perspektivering 6
Konklusion 7
Litteratur 9

Uddrag

Indledning
Den amerikanske psykolog Howard Gardner har med sin teori om et mangesindigt intelligensbegreb åbnet vores øjne for, at vi er intelligente på forskellige måder, samt at vi lærer på forskellige måder. Grundlæggende har Gardner arbejdet ud fra de syv intelligenser: Den musikalske, den verbalt sproglige, den logisk-matematiske, den rumlige, den kropslige, den intra-personelle og den inter-personelle.

Thomas Ziehe er kendt for sine analyser af tidens kulturelle udtryk; især blandt ungdommen. Hans arbejde er blevet flittigt brugt blandt pædagoger og i folkeskolen.

Ziehe betragtes som ophavsmand til begrebet den narcissistiske ungdom, hvorfor nogle har tolket ham som én, der blot ønsker at finde fejl ved ungdommen. Ziehe selv hævder dog, at han blot analyserer muligheder og problemstillinger, der åbner sig i det moderne samfund.

Jeg vil i det følgende finde ud af, hvilke pædagogiske syn Howard Gardner og Thomas Ziehe har på børneopdragelse og læring i skolen. Jeg vil herefter prøve at sammenligne Howard Gardners teorier med Thomas Ziehes teorier... Køb adgang for at læse mere

Opdragelse og undervisning | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.