Opdragelse og undervisning | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 12
  • 2690
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2002
  • 22-09-2004

Opdragelse og undervisning | Synopsis

Synopsis i skolen i samfundet om opdragelse og undervisning.

Problemformulering
Hvorfor er der et spændingsflet mellem undervisning og opdragelse?
Hvorfor er der forskel på hvor grænsen gå, på hvem der skal opdrage et barn?
Hvorfor ændrer synet på opdragelse og undervisning sig med samfundsændringer eller er det omvendt?
Mon opdragelse, tilpasning og socialisering er det samme?
Hvem kommer i fremtiden til at opdrage børnene og hvem kommer til at undervise?
Vil den fremtidige udvikling af problemstillingen ændre noget på hvem skolen skal udformes til?

Indhold

Emnebegrundelse: 4
Problemformulering: 4
Opdragelse – undervisning 5
Historisk tilbageblik 5
En skole i livs- og systemverden 6
Systemverden14: 6
Livsverden15: 7
Skolen – for hvem 7
Et syn på opdragelse og undervisning 7
Et politisk syn: 8
Et forældre syn: 9
Et lærer syn: 9
Perspektivering 9
Noter 11
Bilag 1 12
Bilag 2 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Emnebegrundelse:
I dag er der stor uenighed om hvor grænsen går, når man taler opdragelse og undervisning. Der er under tiden kommet mere og mere opdragelse ind i de danske skolers klasseværelser – kan det være rigtigt. Læreren bruger i dag mere tid på, at få eleverne til at opføre sig så alle kan være der, end de gjorde for bare 100 år siden. Men det er ikke kun opdragelsen, der er kommet ind i klasseværelset. Det er også elevernes stadig større krav til læreren, om at lytte til alt det mor og far ikke har tid til. Jeg undrede mig over, at kommende kollegaer fortvivlet stod i et grænseområde mellem undervisning og opdragelse. Hvor langt skulle de gå og hvorfor tog forældrene ikke over; det fik mig til at føle en vis afmagt for hvad jeg skal ud i og dermed faldt interessen for at undersøge emnet nærmere. Hvorfor er der et grænseområde mellem opdragelse og undervisning, der er så sort? Vil det altid være der? Vil det blive til at skolerne opdrager
eleverne 100 %? Eller går det i sig selv igen? Dette var blot nogle af de spørgsmål jeg sad tilbage med og som jeg ville undersøge... Køb adgang for at læse mere

Opdragelse og undervisning | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.