Omsorgssvigt studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2082
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2011
  • 08-05-2012

Omsorgssvigt studieprodukt

Et studieprodukt om omsorgssvigt i psykologi.

Problemformulering:
Hvilke tegn skal man som lærer være opmærksom på angående omsorgssvigt, og hvordan kan man som lærer hjælpe eleven videre?

Problemstillinger:
1) Hvad forstås ved omsorgssvigt?
2) Hvilke konsekvenser kan omsorgssvigt få for barnets udvikling?
3) Diskuter lærerens rolle i arbejdet med omsorgssvigtede børn.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
1. Hvad forstås ved omsorgsvigt?
2. Hvilke konsekvenser kan omsorgssvigt få for barnets udvikling?
3. Diskuter lærerens rolle i arbejdet med omsorgssvigtede børn.
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I studieprodukt 2 har vi valgt at arbejde med omsorgssvigt, og hvilke krav det stiller til lærerrollen. Omsorgssvigt er katastrofalt for børn, da det kan præge dem hele livet, og for at citere Hans Peter Rygaard: ”Omkring 1 procent af hver årgang børn udvikler sig til stærkt følelsesmæssigt forkrøblede mennesker. Deres følelsesmæssige skader er grundlagt i den tidligste barndom fra 0-3 år, hvor barnet skal stimuleres følelsesmæssigt, hvis det skal udvikle sig normalt”. Her kan man tydeligt se, at det er i de helt tidligere år, grundstene lægges og børnene udvikler sig til omsorgssvigtede børn. Derfor er det også noget, at vi som lærer skal være opmærksomme på, da vi vil modtage børn, der har oplevet omsorgssvigt, og at det kan være vores opgave, at prøve at hjælpe dem tilbage på rette spor. Og det netop dette vores opgave her omhandler.
... Køb adgang for at læse mere

Omsorgssvigt studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.