Praktikforløb i kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 17
  • 5039
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Praktikforløb i kristendomskundskab

Om udvikling af handlekompetence gennem et Kristendomskundskab-forløb

Indledning:
Vi skal i januar 2003 i praktik på X skole, hvor vi skal undervise 4.u i kristendomskundskab. Vi har dertil tilrettelagt et 7-ugers undervisningsforløb i, hvori vi lægger vægt på at udvide elevernes handlekompetence. Dette vil vi gøre gennem et forløb med tema'et ”Det gode liv”, der hører under det centrale kundskabs- og færdighedsområde for kristendom; ”livsfilosofi og etik”. Vi har valgt at lægge fokus på udvikling af handlekompetence hos eleverne ud fra vores overbevisning om, at dette er fundamentalt for en værdifuld tilværelse.

Denne opgave tager udgangspunkt i vores samfundssyn, menneskesyn og dannelsesideal og beskriver dernæst hvilke overvejelser og beslutninger, vi har bygget vores undervisning op omkring. Vores primære mål med undervisningsforløbet er som nævnt at skabe handlekompetence, hvilket vi mener, er til stede blandt folkeskolens elever, når de er i stand til at handle på baggrund af og i forhold til deres erfaringer, indsigt, erkendelse og refleksion.
Udover dette er vores hensigt at skabe elever, der kan handle ud fra deres livsopfattelse og forståelse for værdigrundlaget i vores kultur.1

Indhold

1. Indledning side 2.
2. Samfunds- og menneskesyn side 2.
3. Dannelsessyn side 3.
4. Fagsyn side 3.
5. Didaktiske overvejelser side 4.
5.1 Læringsforudsætninger side 4.
5.2 Læringsprocessen side 5.
5.3 Mål side 6.
5.4 Indhold side 6.
5.5 Rammefaktorer side 7.
5.6 Vurdering side 7.
6. Refleksioner over praksis side 8.
7. Indhold side 8.
8. Læringsforudsætninger side 10.
9. Diskussionsspørgsmål side 11.
10.Litteraturliste side 12.
11.Bilag 1: Didaktisk relationsmodel side 13.
12.Bilag 2: Undervisningsforløb side 14.
13.Eksamensgrundlag for 2. år side 16.

Uddrag

Mål: Hvis vores undervisning bærer frugt vil vores elevers dannelse sætte dem i stand til at handle og tage ansvar på baggrund af deres indsigt, erfaring, refleksion og erkendelse overfor dem selv og andre. De vil kunne tage kritisk stilling i forskellige situationer og vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dem at gøre - for derefter at handle i overensstemmelse med dette. De vil forstå og respektere andre menneskers livsopfattelser, kulturer, religioner og holdninger. De vil have tillid til dem selv og det samfund de er en del af, hvilket er en nødvendig kompetence i vores komplekse
verden.
Vi er bevidste om, at disse mål umiddelbart kan synes en smule utopiske, men de skal ses som udtryk for vores ideal med undervisningen. Vi er klar over, at teori ikke altid følger praksis.

Indhold: Vores indhold (bilag 2) er valgt ud fra CKF; ”Livsfilosofi og etik” og i høj grad også ud fra vores mål om at skabe handlekompetence blandt eleverne. ”Det gode liv” er et filosofisk og humanistisk emne, hvor vi mener, at det ikke er lærerens opgave at formidle et bestemt sæt af værdier, men at forberede eleven til at vælge sine egne værdier og være ansvarlig for sine valg14.
Dette vil efter vores overbevisning gøre eleven i stand til at tage vare på sig selv og få vilje til at handle efter en etisk kontekst.
Vi har valgt at benytte mange af Bibelens lignelser, da vi mener at disse kan være
identitetsdannende, fordi de til en vis grad gør det ud for elevernes egne erfaringer. De møder igennem lignelserne handlende mennesker, hvis erfaringer har relation til elevernes virkelighed.
Som eksempel kan nævnes lignelsen om ”Den barmhjertige samaritaner”, der præger den kristne kulturs livssyn og menneskesyn.

Rammefaktorer: Vores overordnede rammefaktorer er folkeskoleloven, CKF'erne og de specifikke... Køb adgang for at læse mere

Praktikforløb i kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.