Om kommunikation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • 6
  • 1948
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Om kommunikation

En opgave om kommunikation.

fra opgaven

Indledning
Vi kommunikerer med andre mennesker hver eneste dag. Kommunikation udfolder sig på mange forskellige måder; vi fører samtaler, og i disse samtaler bruger vi vores sprog og vores krop. Vi siger noget, og siger det på en bestemt måde, fx venligt eller vredt, og vi viser det måske samtidigt med hænderne for at understrege. Formen, altså måden, vi udtrykker noget på, har ofte lige så stor betydning som indholdet. Fx når man skal have sagt noget ubehageligt på en pæn måde.
Vi kan ikke undgå at kommunikere. For selv om man forholder sig tavs, sender man altid signaler via ens kropsholdning og påklædning. Det har jo stor betydning for en lærer, om eleverne signalerer opmærksomhed og interesse, eller om de sidder sammensunket og udstråler, at de helst ville være et andet sted. Hvad angår påklædning kan man bare forestille sig en lærer, der møder op i joggingdragt over for en lærer, der er pæn i tøjet.
Vi kan faktisk heller ikke undvære at kommunikere. Der er selvfølgelig forskel på, hvor længe den enkelte kan holde ud at være alene. Men på et eller andet tidspunkt vil man enten tænde for sin radio eller sit fjernsyn eller tage kontakt til et andet menneske. Af samme årsag ser man ofte, at enlige holder hund eller andet husdyr.
Afgrænsning
Det er selvfølgelig umuligt på 5 sider at beskæftige sig grundigt med alle former for kommunikation. Men som kommende folkeskolelærer har vi en stor interesse i at finde ud af, hvilke signaler vi selv sender, og hvordan vi skal tolke elevernes signaler og udsagn.
Men så længe vi studerer, er det os selv, der er eleverne. Derfor finder vi det væsentligt, at vi lærer at være opmærksomme på, hvordan vi påvirker undervisningen via vores måde at kommunikere på, både verbalt, nonverbalt og kropssprogligt.


Problemformulering
Findes der en undervisningsform, som er bedre til at lære eleverne at kommunikere end andre? Hvilken betydning har kommunikation for mennesket? Hvilken teori kan vi bruge til at beskrive og analysere vores kommunikation?

Om kommunikation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.