Årsplan for idræt i 1. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 10
  • 2762
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 04-02-2004

Eksamensopgave: Årsplan for idræt i 1. klasse

Eksamensopgave i idræt med en årsplan for idræt i 1. klasse.

En tværfaglig stillet opgave i pædagogik og idræt. Omhandler refleksioner vedrørende årsplanlægning af idræt til 1 klasse.

Fokus er på motorik, boldspil er tænkt som del af et senere forløb. Indeholder overordnet årsplan.

Indhold

Indledning 2
Dannelsessyn 3
Faglige og didaktiske overvejelser 4
Overordnede teammål 4
Mål for ”krop” 5
Årsplanen – forklaring og uddybning 6
Refleksionen vil også være ganske begrænset i denne del. Eleverne vil blive opfordret til at se på hinanden og imitere hvad de ser. Man kunne fx lege spejl hvor eleverne sammen to og to skal efterligne hinanden i løb, gang og kravl, dette mener vi er et forstadie for det at rent tankemæssigt overveje sine og andres bevægelser 7
Bilag 1 8
Årsplan for ”Krop” 8
Litteraturliste 10

Uddrag

Med til det at lave en årsplan hører en del helt overordnede tanker og diskussioner om, hvad skolens opgave(r) er. Indenfor den del af skolen/undervisningen, vi har mulighed for at præge, er vi nødt til dels at gøre os vort dannelsessyn klart, dels definere, hvad vi synes er mest relevant for eleverne. Dertil hører overvejelser om, hvad det er for et samfund, de skal fungere og agere i, både under og efter skoletiden, hvilket er relevant når man opstiller mål/fokus for undervisningen. Vi er endnu ikke stødt på nogen i den debatterende pædagogiske/psykologiske/samfundsfaglige litteratur, der ikke mener, at samfundet i dag er løsrevet fra fælles traditioner, værdier og autoriteter, og at dét sammenholdt med den øgede vidensmængde giver et mere fragmenteret, komplekst og foranderligt samfund... Køb adgang for at læse mere

Årsplan for idræt i 1. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.