Observationsopgave i praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 6
  • 2706
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Observationsopgave i praktik

Observationer og log fra 2. års praktikken af en 5. og en 9. klasse.

Observationerne er indsat i et log skema.

Uddrag

Didaktik opgave

Vi tager udgangspunk i praktikforløbet på X Skole i uge 39-41, hvor vi fulgte en niende klasse i samfundsfag og en femte klasse i dansk.
Efter en uge inde i forløbet blev vi meget overraskede over, så stor en forskel der fagligt var mellem eleverne. Dog måtte vi konstatere at det generelle faglige niveau lå en del over middel grundet, at de fleste elevers forældre generelt er meget engageret i deres børns udvikling og oftest højtuddannede. I samarbejde med vores praktiklærer i dansk femte klasse, valgte vi at køre et forløb Cecil Bødkers Hungerbarnet. Da vi selv stod for størstedelen af undervisningen, ville vi gerne have afprøvet så mange forskellige arbejdsmetoder som muligt. Herunder gruppearbejde, individuelle opgaver, oplæsning, tavleundervisning samt kreative opgaver eksempelvis digtning, tegninger og plancher. Alt dette med henblik på selve bogen og elevernes personlige meninger. Vi valgte bogen Hungerbarnet, da denne bog indeholder mange vigtige temaer som eleverne må forholde sig til. Det er temaer som fattigdom, handicaps, svigt og død.

Med udgangspunkt i klare mål, var vores forventninger til forløbet, at eleverne skulle snuse til den faglige analyse af et stof. Desuden skulle de diskutere og argumentere problemstillinger udfra bogens temaer.
Klare Mål: Det talte sprog efter 6 klassetrin
"Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse"
Klare mål: Det skrevne sprog efter 6 klassetrin
"Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i kronologisk form" I forsøg på at opfylde de to ovenstående eksempler i "Klare Mål", har vi arbejdet meget med elevernes formuleringer - både mundtligt og skriftligt. Igennem analyse af teksten har vi lagt vægt på elevernes egne holdninger og erfaring, når vi har diskuteret på klassen. I gruppearbejde og de individuelle opgaver, var vores mål, at eleverne skulle bruge deres fantasi, og lære at udtrykke sig klart og præcist, samtidig med, at de skulle begrunde deres standpunkter... Køb adgang for at læse mere

Observationsopgave i praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.