Observation af en engelsktime

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Engelsk
  • Ingen givet
  • 2
  • 650
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 20-02-2003

Undervisningsforløb: Observation af en engelsktime

Som led i praktikken skulle vi observere en enkelt time i vores b-liniefag - som er engelsk. Vores observationer / spørgsmål / undren skulle noteres ned og afleveres som rapport til b-fagets lærer.

Indhold

Klassetrin som er observeret:
Beskrivelse/analyse:
Undervisning i relation/forhold til klare mål og CKF:
Undervisningens form:
Lærerens rolle:
Undervisning i relation til vejledningen:
Materialer og undervisningsmidler samt timetal:
Fagets funktion og status i praksis:
Konklusion
Perspektivisering

Uddrag

KLASSETRIN SOM ER OBSERVERET:

5. klasse.

BESKRIVELSE/ANALYSE:

Undervisning i relation/forhold til klare mål og CKF:
I klare mål, CKF, står, at eleverne skal have kundskaber, så de kan forstå talt engelsk om kendte/ukendte emner fra dagligdagen og deltage uforberedt i samtale om kendte emner. Dette blev opnået ved at eleverne fortalte om et by-billede fra læsebogen. Børnene beskrev, at der var en legeplads, et mini marked, en dyrehandel, busstation m.v.
I Delmål for 5. kl. "sprogtilegnelse" står, at eleverne skal turde udtrykke sig på engelsk og i "kommunikative færdigheder", at de skal kunne beskrive sig selv m.v.. Dette blev opnået ved en klasserunde hvor eleverne fortalte deres navn og alder, og beskrev deres hverdag og hobbyer. Dernæst fortalte de hvad ugens dage hed, og man talte fra 1-50 på skift. I delmål "sprog og sprogbrug" står, at de skal kunne stave enkle ord og udtryk og kende til ental/flertal. Dette blev opnået ved at eleverne stavede ugedagenes navne og derefter øvede bøjning af "to have" i nutid ental/flertal. Desuden øvede man forholdsord ? læreren spurgte: "Hvad er der bag mig" ? og eleven sagde "Bag dig er en væg". Man legede "Simon says" og fik på den måde forholdsordene ind på en for eleverne sjov måde... Køb adgang for at læse mere

Observation af en engelsktime

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.