Norsk og svensk i den danske folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrinDansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2912
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 13-05-2001

Undervisningsforløb, Studieprodukt: Norsk og svensk i den danske folkeskole

Problemformulering
- Hvorfor inddrage nabosprogene i undervisningen?
- Hvorledes integreres den nordiske dimension mest naturligt i skolen?
- Hvordan kan nordisk tekstarbejde være identitetsdannende?
- Hvordan styrkes elevernes forståelse for fællesskabet i Norden?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Indledning
Undervisningsmuligheder
Norsk og svensk sprog
Nabosprog i skolen
Undervisningsforløb
Det grønne islæt i Norden
Didaktiske overvejelser
Afslutning

Uddrag

Emnebegrundelse
Ifølge CKF i faghæftet for dansk skal undervisningen i norsk og svensk give eleverne mu-lighed for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk og svensk med forståelse.
Og hvorfor skal eleverne i den danske folkeskole så det ?, spørger jeg mig selv. Dette vil blive mit omdrejningspunkt i denne opgave. Jeg vil forsøge at finde frem til en holdning, dels ved at se på baggrundene for inddragelse af de nordiske sprog, dels ved at overveje perspektiverne af at sætte eleverne ind i vore nabolandes sprog.

Indledning
De nordiske sprog består sprogvidenskabeligt af fem sprog, islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk. De er en sprogfamilie inden for de germanske sprog, og udskilt ca. år 300 som urnordisk. Man regner med, at det fælles urnordiske sprog blev talt i Norden i de første århundrede af vores tidsregning. Dette sprog delte sig igen i ca. 800 i østnorsk, som bestod af dansk, norsk og svensk, samt i vestnorsk, der var repræsenteret af vestnorsk, færøsk og islandsk.
Stadigvæk har de nordiske sprog stor indbyrdes overensstemmelse, fx mht. ordforråd og grammatik.
Dansk, norsk og svensk kaldes nabosprog, og de kan i grove træk forstås indbyrdes uden speciel indlæring. De andre to nordiske sprog, dvs. islandsk og færøsk er sværere at for-stå, hvilket skyldes, at de har fjernet sig mindst fra det fællesnordiske udgangspunkt, og at dansk og vore to nabosprog derved har udviklet sig langt mere og er kommet længere væk fra det oprindelige urnordiske sprog.

---

Undervisningsforløb
Jeg har valgt at præsentere et forløb om svensk og norsk i en 6. klasse. Fokuspunktet for forløbet vil være tre essentielle ting, når vi taler om de nordiske lande, nemlig:
- sprogfællesskab
- kulturfællesskab
- samarbejde... Køb adgang for at læse mere

Norsk og svensk i den danske folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.