Den negative sociale arv | Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 5283
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2009
  • 14-02-2009

Den negative sociale arv | Samfundsfag

Opgave i samfundsfag om den negative sociale arv.

Problemformulering
Hvorfor findes der negativ social arv?

For at kunne give en så fyldestgørende og nuanceret besvarelse som muligt har vi valgt at inddrage følgende aspekter af begrebet:

• Beskrivelse
• Årsager og forklaringer
• Konsekvenser
• Løsningsforslag

Indhold

1. Indledning
2. Emnebegrundelse
3. Problemformulering
4. Beskrivelse af negativ social arv
5. Årsagsforklaringer på negativ social arv
6. Konsekvenser
• Individet
• Uddannelse
• Samfundet
7. Løsningsforslag
8. Fagdidaktiske overvejelser
9. Konklusion
10. Litteraturliste

Uddrag

2. Emnebegrundelse
Vi har valgt at beskæftige os med emnet ”den negative sociale arv” da det er en del af vores ansvarsområde, som kommende lærere, at modarbejde denne tendens. Og gennem forskning konkluderes det, at man som lærer besidder stor indflydelse på bl.a. at skabe mønsterbrydere: ”Det handler om, at man møder nogle mennesker, der får betydning, fordi de tror på én, støtter og inspirerer ved deres engagement og er i stand til at se igennem facaden.”

Samtidig ser vi også en fagdidaktisk relevans i emnet ift. samfundsfagsundervisningen, hvor eleverne i løbet af faget skal beskæftige sig med bl.a. samfundsforhold og hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlag for det enkelte menneskes normer og værdier og beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber.

Endvidere finder vi det bemærkelsesværdigt og interessant at det på trods af utallige politiske tiltag stadig ikke har været muligt at komme dette fænomen til livs.

4. Beskrivelse af negativ social arv
Begrebet negativ social arv udspringer som sagt af et andet begreb, nemlig social arv.
Dette bliver først anvendt af den svenske børnepsykiater GustavJonsson i slutningen af 1960'erne, som et nøglebegreb i hans doktordisputats, og det rummer både de negative og positive påvirkninger der kan overføres mellem forældre og børn.
Her er det meget vigtigt at slå ned på at man kan udelukke en biologisk/genetisk arv, da der ikke findes empiri for at der sker en sådan overførelse af negative sociale problemer... Køb adgang for at læse mere

Den negative sociale arv | Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.