Eksamensopgave om navigation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 12
  • 3919
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2005
  • 30-04-2007

7.-10. klasse, Undervisningsforløb: Eksamensopgave om navigation

Eksamensopgave i billedkunst om navigation som emne i billedkunst. Eksamensopgaven indeholder et undervisningsforløb til 8-9. klasse i billedkunst med emnet navigation.

Indhold

Emnevalg 1
Egne arbejder 1
Elevernes arbejder 1
Dannelsesmål og faglige mål 2
Formål og slutmål for billedkunst som valgfag 2
Læringsteorier 3
Piagets teori 3
Den formelt operationelle periode 4
Vygotskijs teori om den nærmeste udviklingszone 4
Delkonklusion 5
Puberteten 5
Æstetiske læreprocesser 5
1. Den lærendes forudsætninger i arbejdet 6
2. Læremidlerne i arbejdet 6
3. Medieringen i fremstillings- eller repræsentationsprocessen 6
Delkonklusion 7
Billedsamtalen 7
Undervisningsforløb 8
Introduktion og brainstorm 8
Oplevelse, refleksion og skitser 8
Yderligere billedindsamling 9
Teori og teknik 9
Arbejdsforløb og evaluering 9
Afrunding og perspektivering 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Egne arbejder
Som udgangspunkt har vi tænkt os at vores udstilling skal indeholde produkter af såvel rummelig som plan og elektronisk/digital art. – Ikke mindst for at forholde os undersøgende til mulighederne ved de tre metoder i forbindelse med det valgte emne. Skulpturen vil bl.a. give os den udfordring at udnytte de 3 dimensioners muligheder. Det plane billede giver os bl.a. mulighed for at arbejde med skabelse af rum, komposition, farverelationer og farvesymbolik. Det elektroniske/digitale billedarbejde vil nok blive en computerteknisk udfordring, men vi har her mulighed for at arbejde med at integrere billeder og former i en elektronisk collage og her ligeledes arbejde med komposition og farver... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om navigation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.