Bacheloropgave om naturvidenskabelig dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Fysik/kemi)
  • Godkendt
  • 21
  • 7394
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 13-04-2004

Bacheloropgave om naturvidenskabelig dannelse

Bacheloropgave i fysik/kemi om naturvidenskabelig dannelse i det postmoderne samfund.

Problemformulering
Hvilke fordringer stiller det postmoderne samfund til elevernes personlige alsidige udvikling og almene dannelse i folkeskolen? Hvilke krav stiller det til skolefaget fysik/kemi? Hvordan løser faget den opgave?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Det Postmoderne
Konklusion
Dannelse
Konklusion
Naturfagenes rolle
Naturvidenskaben som produkt
Naturvidenskaben som proces
Naturvidenskaben som social institution
Økonomiargumentet
Nytteargumentet
Demokratiargumentet
Kulturargumentet
Hvilke konsekvenser har det for fagdidaktikken?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Folkeskolen er i dag den sidste fælleskulturelle institution i Danmark, og er bevidst om dette. Det kommer til udtryk i Folkeskoleloven § 1 stk. 1 ”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling”. Der gives ligeledes udtryk for et dannelsesideal jf. § 1 stk. 2 ”…at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” og stk. 3 ”…Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. 1

Indledning
Folkeskolen er i dag den sidste fælleskulturelle institution i Danmark, og er bevidst om dette. Det kommer til udtryk i Folkeskoleloven § 1 stk. 1 ”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling”. Der gives ligeledes udtryk for et dannelsesideal jf. § 1 stk. 2 ”…at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” og stk. 3 ”…Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. 1

Det interessante er, hvilke fordringer, det stiller til undervisningen i fysik/kemi i folkeskolen. Eleverne skal dannes til det postmoderne samfund. Det er både komplekst og kravstillende i forhold til individet, og som den eneste tilbageværende fælles institution i samfundet må folkeskolen tage medansvar for elevernes dannelse.

Metodeafsnit
”Dannelse går ud på, at folk bliver socialiseret ind i problemstillinger, som angår forudsætninger for det, som sker rundt om dem og med dem. Dannelses-socialiseringen emanciperer mennesker til at være politiske subjekter.”
-- Jon Hellesnes2

Jeg har altid haft en stor personlig interesse i at deltage i de demokratiske processer. Det gælder både de samfundsmæssige og de mere lokale. Jeg har altid deltaget livligt i de politiske diskussioner og har været aktiv i råd og udvalg i min tid i forsvaret og i min seminarietid. Demokratiet er det fundament, vores samfund bygger på, og det er vigtigt, vi dyrker det. Derfor har folkeskolen som den sidste reelle samfundsinstitution et stort ansvar for at give eleverne en forståelse af demokratiet.

Den opgave ligger i alle skolens fag, mere udtrykt i nogle fag en i andre. Det, der interesserer mig, er hvilken rolle fysik/kemi faget spiller i dannelsen af demokratiforståelse hos eleverne. Faget er efter min mening langt mere end et vidensfag. Det har stor betydning for den enkelte borgers muligheder for at følge og deltage i samfundsdebatten. Hvis man vil kunne forstå de politiske processer og vurdere dem kritisk, er naturvidenskabelig dannelse en nødvendighed... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om naturvidenskabelig dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.