Nattehimlen | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 16
  • 4529
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 16-03-2004

Nattehimlen | Semesteropgave

En fysik/kemi semesteropgave med udgangspunkt i nattehimlen, og legemerne derpå.
Opgaven er bygget op omkring et socialkonstruktivistisk læringssyn.

Indhold

Emnebegrundelse s. 3
Menneskesyn s. 3
Didaktiske overvejelser s. 3
CKF s. 4
Forudsætninger s. 4
Laboratorium s. 5
Forældre/skole s. 5
Team/tværfagligt arbejde s. 5
Undervisningsforløb s. 5
Eksempler på forsøgsopstillinger s. 6
Evaluering s. 9
Fremtidsperspektiv s. 9

Uddrag

Emne begrundelse
Vi har valgt emnet nattehimlen, på baggrund af den betydning stjernerne og månen altid har haft for mennesket. Stjernehimlen har altid haft stor betydning for mennesket ligegyldigt hvilken tid man har levet i. Og mange af de tænkere som vi i dag læner os meget op af; bl.a. Newton, Copernicus og Galilei, har studeret og arbejdet med nattehimlen. Derfor er det for et hvilket som helst menneske, at få en viden og forståelse af himmelens legemer, og deres betydning både tidligere men også nu. Derudover er der den indbyggede mystik omkring verdensrummet og stjernerne. Himlen har altid været omgærdet af mystik, helte sagn, religiøse tanker og skønhed. I sig selv, ser vi et emne som nattehimlen som værende motiverende og spændende blot i sin væren. Både børn og voksne, tager tit det lille blik på himlen og tænker store tanker om hvad der findes derude og finder styrke i det, at der stadig er ting og sager i dette liv, som vi kan gøre til vores eget og tænker helt unikke tanker om.

Menneskesyn
Vi forstår mennesket, som et individuelt og unikt væsen, hvis forståelse af sig selv og kulturen beror på dialogen. Her kan der trækkes paralleller til Deweys erfarings tanker1. Dewey2 arbejdede bl.a. ud fra, at des større erfarings reservoir man er i besiddelse af, des bedre er muligheden for at gøre sig ”gode” erfaringer. Gode erfaringer var for Dewey3, erfaringer der besad en videre rettende kraft, dvs. at de står i modsætning til erfaringer, der får os til at trække os tilbage eller miste interesse. Et eksempel her kunne være, at læreren i fysik undervisningen står ved tavlen og formidler det pågældende stof uden kommunikation med eleven. Her opstår der det Dale4 kalder patologisk kommunikation, som kommer til udtryk via det fuldstændige fravær af interaktion. Dette forhold gør, som Dewey5 beskrev, at eleven i de fleste tilfælde skaber sig erfaringer, der er af hæmmende... Køb adgang for at læse mere

Nattehimlen | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.