Narrativitet og matematisk modellering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 9473
  • PDF
  • 12-12-2006

Narrativitet og matematisk modellering

Bacheloropgave om narrativitet og matematisk modellering.

Problemformulering
Hvordan kan arbejde med matematiske modeller og modellering, med afsæt i det narrative, være en del af fundamentet for elevernes alsidige personlige udvikling?

Indhold

Emnebegrundelse 3
Problemformulering 4
Indledning - problemafgrænsning 4
Narrativitet – det fortællende 6
Fortælling 6
Narrativ 6
Kompetence 7
Narrativ kompetence 7
Erkendelse 8
Logisk-videnskabelig erkendelse 8
Narrativ erkendelse 8
Kulturelle fortællinger 9
Sammenfatning 9
Matematiske modeller og modellering 11
Model 11
Modellering 12
Modellering som didaktisk begreb 13
Matematisk kompetence 14
Modelleringskompetence 15
Elevens alsidige personlige udvikling 16
Handlingskompetence 16
Kategorialdannelse 17
Etik 17
Den matematiske fortælling 19
Det narrative i matematisk modellering 19
Perspektivering 20
Undervisningsdifferentiering 20
Evaluering 21
Konklusion 23
Svar på problemformuleringen 23
Litteraturliste 25

Uddrag

Indledning - problemafgrænsning
Et forløb om matematisk modellering, som en medstuderende og jeg tilrettelagde i forbindelse med vor praktik i 6. semester, dannede senere grundlag for eksamensopgaven i liniefaget matematik. Det undervisningsforløb gav mig lyst til at gå videre med analysen af, hvorfor og hvordan matematisk modellering bør indgå i folkeskolens matematik undervisning. Dette under hensyn til min forståelse af skolens opgave generelt, som den kommer til udtryk i folkeskolelovens formålsparagraffer.

I forbindelse med matematik eksamen stod det klart for mig, at det var småt med litteratur, der havde folkeskolen som perspektiv.

Kun ét eksisterende bogsystem til matematik, matematrix 9, har et særskilt afsnit der behandler dette område. Dette vil jeg inddrage perifert. Derudover har jeg i analysen yderligere to kilder, som knytter sig direkte til modelleringsbegrebet i folkeskolen:

• KOM-rapporten, fordi den blandt andet anbefaler at matematikundervisning anskues ud fra et kompetencebegreb, herunder modelleringskompetence.

• Matematik Morgener – et udviklingsarbejde fra Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Denne har jeg valgt, da målet med arbejdet var at udvikle en praksis, der med udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og matematisk modellering, kunne motivere og støtte eleverne i 8. - 10. klasse til at lære matematik... Køb adgang for at læse mere

Narrativitet og matematisk modellering

[1]
Bedømmelser
  • 08-09-2011
    god opgave til begyndelse på opgaven