N.F.S Grundtvig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 4
  • 1204
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 26-01-2012

Studieprodukt: N.F.S Grundtvig

Problemformulering
N.F.S Grundtvig har haft en stor indflydelse på det danske skole system. Deres pædagogiske tankegang har revolutioneret datidens skole. Hvordan var deres syn på skole, mennesket og samfundet? Kan man drage nogle paralleller fra deres tanker til nutiden?

Indhold

Indledning
N. F. S. Grundtvig
Grundtvigs syn på skolen
Mennesket i centrum
Grundtvigs pædagogiske tanker
De Grundtvig-Koldske skoler
Hvad har Grundtvig at sige nutiden ?
Kilder:

Uddrag

Hvad har Grundtvig at sige nutiden ?
I nutidens skole har forældrene stor indflydelse. Samtidig er den enkelte elev i centrum og der tilstræbes en undervisningsform med levende vekselvirkning mellem lærer og elev. Dette er alt sammen inspireret af bl.a. Grundtvig og Kold.

Lektier og eksamen kommer man nok ikke helt uden om i dag. Det er ligeledes urealistisk, at forældrene skal overtage undervisningen, som Kold ønskede.

Derimod er Grundtvigs opgør mod, at viden i sig selv skaber livsindhold og personlig vækst, meget aktuel i dag. Viden har i lang tid været anset som vidundermiddel til løsning af alle problemer. Det moderne menneske er mere oplyst og velinformeret end nogensinde før. Problemet er snarere, at man ikke vil vide af sin viden. Døgnet rundt følger vi Tv-aviser og radio-aviser, som fylder os med viden om krige, terrorangreb, hungersnød, katastrofer, forurening og ventelister m.m. Vi ved så meget, men verden er blevet uoverkommelig, uskyldens tid er forbi. Det kan være svært at leve med alt denne viden uden at forstene. Vi bliver i stedet nødt til at distancere os fra denne viden. Nogle taler derfor om kynismens tidsalder. Kynikeren har for længst afskrevet forbindelsen mellem indsigt og handling, således at vores viden ikke får konsekvenser.

Ud fra ovenstående beskrivelse af det moderne menneske er der måske mere end nogensinde brug for den åndelige vækkelse, som Grundtvig var fortaler for. Pædagogikkens fornem-ste opgave i dag kunne således være, at indsætte eleven som aktør i sin egen virkelighed og tilværelse. Ifølge Grundtvig er det, som giver livet indhold og mening, det som vi kan erklære vores kærlighed til. Det, som vi kan føle hengivenhed og taknemmelighed overfor, giver livet fylde.

Ud fra en nutidig tolkning af Grundtvig/Kold er en god lærer ikke kun en faglig dygtig lærer. Læreren skal ikke gardere sig bag et videnspanser, men i stedet forsone sig med sin egen begrænsning og sårbarhed. Derudover skal læreren undervise, dvs. vise underet, ligesom han bør give livsfilosofisk inspiration ved dybe og erfaringsbårne ord.

Måske vil de grundtvig-koldske idealer vinde udbredelse som modtryk til dagens kvalifikations-ræs ?

Grundtvig er et dansk bidrag til verdenskulturen. Hos dem var der en levende inspiration, som i dag kunne genbetænkes i den pædagogiske diskussion... Køb adgang for at læse mere

N.F.S Grundtvig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.