NATO i forandring | Kosovokrisen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 3473
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 09-10-2001

Semesteropgave: NATO i forandring | Kosovokrisen

Denne semesteropgave omhandler den forandring NATO er gennemgået fra forsvarsorganisation til fredsskabende organisation.

Den tager blandt andet udgangspunkt i Kosovokrisen.

Indledning.
I 1999 blev NATO 50 år.
Det blev samtidig starten på et nyt NATO.
Med NATOs militære indgriben i det tidligere Jugoslavien (Kosovo) var NATO nu for første gang i krig. Denne indgriben viste at NATO ikke længere blot var en alliance til forsvar af territoriale grænser, men også en alliance til forsvar af værdier. Udviklingen i 1990erne viser at NATOs primære opgaver har udviklet sig til at være af krisestyrende og konfliktforebyggende karakter.

Vi vil derfor undersøge det nye NATOs rolle, set i forhold til FN og dansk sikkerhedspolitik.
Dette giver anledning til at se på danskernes holdning til NATO før og efter Kosovo krigen og er samtidig et godt udgangspunkt til en moralsk, politiske og økonomisk diskussion – burde NATO være gået i krig?

Emnebegrundelse.
I 1999 indledte NATO en angrebskrig mod Restjugoslavien. Dette skete uden FN mandat og var samtidig medvirkende til at Danmark første gang siden 2. verdenskrig. var i krig. Det skete samtidig med at NATO fejrede 50 års fødselsdag.

Problemstilling.
• Hvorfor gik NATO i krig i Kosovo?

NATOs strategi i Kosovo

• Hvem vandt krigen?

• Moralsk, politisk og økonomisk diskussion – burde NATO være gået i krig?

Disposition.
• Hvad er/var NATO – formål og opbygning

• Jugoslavien/Kosovo – historisk set – hvorfor krudttønde

• NATOs sikkerhedspolitik- dansk sikkerhedspolitik

• Var NATOs angrebskrig legitim

• Danmarks og danskernes holdning til NATO

Indhold

Emnebegrundelse.
Problemstilling.
Disposition.
Indledning.
NATO historisk set.
Artikel 5
Det nye NATO..
Kosovo Historie.
Danmark og NATO. (beslutningsprocesser)
NATO i Kosovo.
Krigsstrategien i Kosovo.
Delkonklusion.
Hvem vandt krigen?
Var NATOs krig lovlig.
Danskernes holdning til NATOs angreb på Serbien.
Delkonklusion.
Dansk politik set i forhold til NATO og FN
Fremtidens NATO
Didaktisk afsnit
Noter

Uddrag

NATO historisk set.
Efter 2. verdenskrigs slutning var verden delt i 2 dele. Den kommunistiske ideologi i øst og den kapitalistiske ideologi i vest. Opdelingen kom til udtryk i 1946, da Churchill holder sin berømte jerntæppetale, hvor han opfordrede til oprettelsen af et engelskamerikansk forsvarsforbund mod kommunismen.
Denne kolde krig var startet.
1947 Kommunisterne tager magten i Polen.
Marshallhjælpen iværksættes. Truman taler i kongressen (Trumandoktrinnen)
Kominform oprettes som et forum til udveksling af kommunistiske ideer i Europa

1948 Kommunisterne tager magten i Tjekkoslovakiet ved et kup Vestunionen grundlægges.
OEEC grundlægges. (Organisationen for europæisk økonomisk samarbejde)
Sovjetunionen indleder blokaden af Vestberlin.

NATO oprettedes i 1949 med det formål at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk, økonomisk og militært samarbejde mellem selvstændige lande. Endvidere fik NATO som mål, at styrke medlemslandenes frie samfundsordninger.

Artikel 5
Artikel 5 er den centrale bestemmelse i den Nordatlantiske Traktat. Her fastslås, at et væbnet angreb mod en eller flere af medlemslandene i Europa eller i Nordamerika skal betragtes som et angreb på dem alle. Hvis et sådan angreb finder sted, skal hvert af medlemslandende bistå det angrebne land ved straks at tage sådanne skridt, herunder anvendelse af væbnet magt, som hver af dem anser for nødvendige, for at genoprette det nordatlantiske område sikkerhed.(1)
Men det strategiske koncept er i takt med udviklingen i verden løbende blevet justeret... Køb adgang for at læse mere

NATO i forandring | Kosovokrisen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til NATO i forandring | Kosovokrisen.