NATO - International politik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 8
  • 2158
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2010
  • 25-07-2010

Synopsis: NATO - International politik

Opgave om NATO og dets politiske virkning.

Problemformulering
Hvorfor har NATOs rolle ændret sig fra at være en forsvarspagt til i dag at være en offensiv magt?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
NATO´s baggrund 2
NATO Jf. Fukuyama og Huntington 3
NATOs nye fokus 4
NATO´s fremtidige problemområder 5
Konklusion - NATO 6
Didaktiske overvejelser 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
NATO, North Atlatic Treaty Organisation har i mere end 50 år været garant for en forholdsvis sikker livsførelse i Europa. Organisationen startede som en forsvarsalliance for beskyttelse af Europa imod en mulig aggression fra Sovjetunionen og som en garanti for at Europa ikke skulle ende i en intern krig igen.
Indtil Balkankrigen deltog NATO ikke i nogen direkte konflikter. Efter denne konflikt ændres NATO, således at man begyndte at deltage på områder og i lande, der ikke var underlagt den oprindelige målsætning – NATO's aktionsområde og interessesfære blev udvidet og er i dag reelt verdensdækkende.
Dette har ført til revideringer af NATO's charter og dermed er der ændret på NATO's oprindelige målsætninger.

NATO's baggrund
NATO blev oprettet d. 4. april 1949 for at beskytte Europa mod især to fjender: Sovjetunionen og et muligt genrejst Tyskland. Et underliggende mål var at beholde USA i Europa som en stabiliserende magt, der samtidigt kunne genrejse Europas økonomi. Dette havde USA påbegyndt i 1947 med Marshall-hjælpen og NATO's rolle blev derfor ikke kun militært – den var også politisk og skulle garantere en stabil udvikling af de europæiske økonomier og demokratier.1
Ved at USA fortsat var involveret i Europa, fik europæerne tid til at bilægge tidligere uoverensstemmelser og skabe en fælles forsvarspolitik.

---

Didaktiske overvejelser
NATO er et relevant emne at arbejde med i dagens Danmark, da hele vores system og dermed elevernes muligheder og rettigheder er baseret på den sikkerhed, NATO har leveret.

Jeg mener, at et så komplekst emne egner sig bedst til at blive undervist i en 9. klasse, fordi eleverne er i færd med at danne deres egne meninger og har bedre mulighed for at forstå sammenhængene i emnet... Køb adgang for at læse mere

NATO - International politik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.