NATO - International politik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • 8
  • 2158
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2010
  • 25-07-2010

Eksamensopgave: NATO - International politik

Opgave omkring NATO og dets politiske virkning.

Indledning
NATO, North Atlatic Treaty Organisation har i mere end 50 år været garant for en forholdsvis sikker livsførelse i Europa. Organisationen startede som en forsvarsalliance for beskyttelse af Europa imod en mulig aggression fra Sovjetunionen og som en garanti for at Europa ikke skulle ende i en intern krig igen.
Indtil Balkankrigen deltog NATO ikke i nogen direkte konflikter. Efter denne konflikt ændres NATO, således at man begyndte at deltage på områder og i lande, der ikke var underlagt den oprindelige målsætning – NATO's aktionsområde og interessesfære blev udvidet og er i dag reelt verdensdækkende.
Dette har ført til revideringer af NATO's charter og dermed er der ændret på NATO's oprindelige målsætninger. Dette fører mig frem til min problemformulering;
Problemformulering
Hvorfor har NATOs rolle ændret sig fra at være en forsvarspagt til i dag at være en offensiv magt?
NATO's baggrund
NATO blev oprettet d. 4. april 1949 for at beskytte Europa mod især to fjender: Sovjetunionen og et muligt genrejst Tyskland. Et underliggende mål var at beholde USA i Europa som en stabiliserende magt, der samtidigt kunne genrejse Europas økonomi. Dette havde USA påbegyndt i 1947 med Marshall-hjælpen og NATO's rolle blev derfor ikke kun militært – den var også politisk og skulle garantere en stabil udvikling af de europæiske økonomier og demokratier.
Ved at USA fortsat var involveret i Europa, fik europæerne tid til at bilægge tidligere uoverensstemmelser og skabe en fælles forsvarspolitik.
 
NATO's rolle og formål var fra begyndelsen primært påvirket af truslen fra USSR og Warshawapagtlandene. I forordet til traktaten, havde man indskrevet kerneværdier, man ønskede skulle være grundlaget for organisationen og dets medlemmer:
• Demokrati
• Individuel frihed
• Retsstat.
Selvom flere medlemslande anså FN for at være den eneste vej uden om flere krige var man i Vesteuropa ikke sikker på, at FN kunne dæmme op for Sovjetunionen ekspansionistiske udenrigspolitik. Derfor valgte man i traktaten at anerkende formålet med FN, samtidigt undlod man at binde NATO til FN, idet man ville blive underlagt Sovjetunionens og Kinas VETO muligheder i Sikkerhedsrådet.
Selve essensen af NATO var beskrevet i artikel 5, som omhandler et angreb på et af NATO's medlemslande. Et sådant angreb vil udløse musketeéreden - at medlemslandene i NATO skal komme til assistance ved et angreb på et af landene og at det skal betragtes som et angreb på alle landene i NATO. Med USSR's sammenbrud begyndte udvidelsen af NATO, som fik topprioritet i USA trods russisk modstand og tøvende vesteuropæisk støtte. Udvidelsen var baseret på en amerikansk vision om et helt og frit Europa i permanent alliance med USA . I dag er der 28 medlemslande og NATO har bredt sig ind i det tidligere Warshawapagtområde.

NATO - International politik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.