Når mennesker mødes eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 2148
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 04-03-2003

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Når mennesker mødes eksamensopgave

Eksamensopgave i billedkunst om når mennesker mødes. Indeholder også et undervisningsforløb til en 5. klasse.

Problemformulering:
Hvordan kan jeg rent billedmæssigt fremstille kropssprogets så det bliver synligt og
udtryksfuldt?
- Kropssproget har sit eget sprog og fortæller på mange måder noget om vores
personlighed jf. hvordan kan jeg udtrykke det i mine billeder?
- Når mennesker mødes sker der en gensidig sindsmæssig påvirkning hvordan kan jeg
udtrykke det rent billedmæssigt?
- I mødet mellem mennesker opstår der en stemning der enten opleves harmonisk,
disharmonisk eller måske neutralt, hvordan kan jeg udtrykke de stemninger i mine
billeder.
- Hvordan er emnet blevet skildret i kulturens og kunstens historie?
- Hvad kan en større bevidsthed omkring vores eget og andres kropssprog bruges til i
mødet med andre mennesker og hvorfor er det vigtigt at elever i folkeskolen netop får
den bevidsthed og indsigt.
- Hvordan kan børn i folkeskolen arbejde med emnet?

Indhold

Indledning
Emnebegrundelse
Emnets relevans i forhold til studiet:
Tematisering
Problemformulering
Arbejdsgang
Undervisningsforløb
Mål:
Motivering og igangsætning
Materialevalg og praktisk gennemførelse
Afslutning og evaluering
Afsluttende bemærkninger
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vores hverdag er fyldt med billeder både i og udenfor hjemmet. Mængden af billede er på mange
måder uden for vores kontrol. Når vi læser avisen, åbner for fjernsynet, køber ind, ja, selv en tur
rundt i Århus hvad enten det er med bus, på cykel eller gå-ben er fyldt med billeder, både faste
billeder og levende billeder.1 Mange billeder er øjebliksbilleder der opfattes mere eller mindre
bevidst. Men, uanset hvordan de opfattes så påvirker de os som individ. For at kunne gå i dialog
med disse billeder kræves et vist kendskab til billedsprogets virkemidler. OG med det billedboom vi
hverdag udsættes for har vi mere end nogensinde brug for at øge vores billedsproglige kompetencer,
så vi ikke ukritiske tager alt ind, så vi lærer at stille spørgsmål til det vi ser. Hvordan vi opfatter og
forstår billederne handler i høj grad om vores personlighed. Med personlighed mener jeg hele vore
væremåde; den måde vi oplever på, forholder os på og det vi gør, både psykisk, socialt og kulturelt.2
Personligheden er ikke en statisk tilstand, den er i konstant forandring... Køb adgang for at læse mere

Når mennesker mødes eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.