Når børn mister, børn i sorg

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 6
  • 1797
  • PDF
  • Ribe Statsseminarium
  • 2002
  • 01-04-2004

Semesteropgave: Når børn mister, børn i sorg

Opgaven handler om hvordan man kan og skal reagere når børn bliver ramt af sorg. Her ser jeg på sorgplaner og forskellige andre metoder til at afhjælpe problemet.

Uddrag

Vi har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i lærerens problemstilling overfor børn i sorg.

Ca. 4000 børn mister hvert år en mor eller far. Herudover oplever børn også tab af andre familiemedlemmer, venner o.s.v. Desuden er der ud af Danmarks 1,1 million børn, hvert år 300.000 der oplever tab i form af adskillelse fra den ene eller begge forældre, typisk på grund af skilsmisse.1

Alle lærere vil i løbet af deres karriere, stå med et barn der er ramt af sorg. Hvad bør læreren gøre i denne situation? Overfor eleven, men også i forbindelse med forældresamarbejdet. Desuden vil vi se på lærersamarbejdet og hvor der kan hentes hjælp og støtte. Vi vil se på en handling-/ omsorgsplan og se på hvordan en sådan kan opbygges samt, at se på hvilke arbejdsredskaber det giver de pågældende lærere.

Mere end hver fjerde barn, oplever tab i større eller mindre omfang. Kun 15 procent af skolerne i Danmark har en handlingsplan, på trods af at dette problems størrelse.2 Dette er grunden til, at vi har valgt, at arbejde med emnet Børn i sorg.

Lærer- og elevsamarbejdet
Størstedelen af et barns liv tilbringes i skolen og institutioner. Som lærer fylder man en stor del af elevernes hverdag. Derfor er lærerens rolle så vigtig når en af eleverne i klassen rammes af sorg, da denne har en betydningsfuld indsigt i den enkelte elev. Det er et ansvar der kan virke uoverkommeligt for den enkelte lærer, men et ansvar der skal tages.

Som lærer er det vigtigt, at vurdere hvor meget hjælp der skal gives til netop dette barn, da det at sørge og at føle sorg, er forskelligt fra barn til barn. Har skolen udarbejdet en handlings- og omsorgsplan skal læreren først og fremmest forholde sig overfor den, eventuelt i samarbejde med skolepsykologen. Vi vil senere se på hvad disse handlingsplaner kan indeholde. Hvis en sådan ikke findes, kan læren foreksempel søge hjælp hos Kræftens bekæmpelse. De har udgivet undervisningsmateriale til hjælp for den enkelte lærer, hvori der kan findes eksempler på, hvordan
man som lærer kan løse problemer vedrørende sorg. Bl.a. viser de vigtigheden af, at man får skabt et miljø, hvor alt kommunikation foregår på et niveau, hvor eleverne føler sig trygge og kan tale frit og åbent om følsomme emner, så de er istand til, at vise omsorg for andre. En mulighed for læreren er at tage emnet død op og derved indrage hele klassen i det at miste. Man skal undgå at døden forbliver et tabu og barnet isolere sig med sin sorg. Læreren kan også tilbyde eleven personlige samtaler, fordi man som neutral, ikke er tynget af sorgen og kan lytte/vejlede på en måde som ikke er muligt i hjemmet. Man kan herved også få klarlagt hvorvidt eleven i det hele taget ønsker emnet berørt på klassen... Køb adgang for at læse mere

Når børn mister, børn i sorg

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.