Myndighed og demokratisk dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Ingen givet
  • 7
  • 2689
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2010
  • 02-06-2011

Eksamensopgave: Myndighed og demokratisk dannelse

Eksamensopgave i myndighed og demokratisk dannelse.

Uddrag

Eksamen i KLM kommer hastigt nærmere. Jeg skal derfor, med udgangspunkt i modul 3 i KLM, og den nedenstående problemformulering, skrive opgave om myndighed og demokratisk dannelse. Denne opgave skal danne grundlag for min kommende mundtlige eksamen i KLM og skal afleveres på Skårup Seminarium d. 03/06-10.
I forbindelse med opgavens grundlag kaldet ”Myndighed og demokratisk dannelse” har jeg prøvet at lave en kort problemformulering som hedder:

Hvornår er børn gamle nok til at bestemme selv?

Jeg vil altså i denne opgave se nærmere på de enkelte elementer som religion, skole/dannelse og politik i forhold til myndighed og demokratiske dannelse. Til sidst i opgaven vil jeg prøve at ”skille” opgavens grundlag ad, og se om jeg kan svare på problemformuleringen.

Myndighed
I dag er det efterhånden umuligt at svare på spørgsmålet: Hvornår er man myndig i Danmark? Når man er 15 år, kan man dyrke sex og idømmes fængselsstraf. Når man er 16 år, må man købe alkohol og køre knallert. Når man er 18 år, har man valgret, kan indgå kontrakter på egen hånd og må købe varer med nikotin. Når man er 24 år, kan man få lov til at bo med sin ægtefælle i Danmark. (Hvis man altså har været mere sammen i Danmark end i et andet land). Og til sidst når man er 28 år, og har været dansk statsborger hele sit liv, er man endelig gammel nok til frit at vælge, hvem man vil gifte sig med og samtidig få lov et at bo sammen i Danmark. Der er altså en spænd på de forskellige myndighedsaldre på 13 år!
Men hvad er myndighed og hvor kan det findes henne? Jeg starter med at ser på den myndighed jeg kender fra Biblen:

”Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud” .

Det er altså Gud der sidder med den absolutte myndighed, da det ifølge Biblen er ham der har forordnet de gældende normer og regler. At være kristen betød altså at man skulle respektere, og frem for alt tilbede sin gud. Man skulle leve efter Guds lov, altså De 10 Bud, som var givet af Gud. Disse bud skulle efterleves, ellers levede man i synd.
Børnene derimod, er ugudelige/syndige, da de fra fødslen af, er adskilt fra Gud:

”Ønsk dig ikke mange børn, hvis de ikke duer til noget, og glæd dig ikke over ugudelige sønner.
Glæd dig ikke over, at du har mange børn, hvis de ikke frygter Herren.”

Børn er altså syndige, da de endnu ikke har lært at frygte Gud. Dog er det ikke forkert at være syndig. Man opnår derimod frelse og myndighed hvis man lader sig lede af sin Gud, ham der sidder med myndigheden til sandheden. Denne frelse kommer i trit med, at man bliver ældre, og opnår visdom.
Men med filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) gik Gud pludselig på pension, de loven nu ikke længere var afhængig af Gud. Nu var individets tænkning nemlig opstået. Kant sagde bl.a. at:

”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til
at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse…”

Gud er ikke længere i centrum, det er mennesket. Og menneskets myndighed kommer indefra, fra egen fornuft. Fornuften er den instans i mennesket, der dikterer mennesket at følge sin egen moral. Har man altså beslutsomhed til at følge sin moral, uanset alder og køn, og uanset om moralen er rigtig eller forkert, har man myndighed.
Myndighed som begreb ses i dag i mange sammenhænge, og kan være noget som den enkelte person kan have fx i kraft af sin formue, sin uniform eller sin stilling. Eller blot i form af sin alder og personlighed. Fx kan folkeskolelæreren have myndighed i kraft af at det er ham der sidder inde med den viden der skal formidles videre, hvorimod politimanden, i kraft af sin uniform, har en større instans i ryggen, der har pligt til at opretholde de danske love og regler i samfundet. Min gamle farmor mener selv, at hun i kraft af sin alder, har d (...)... Køb adgang for at læse mere

Myndighed og demokratisk dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.