Semesteropgave om muslimske foreninger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 4
  • 1732
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2007
  • 10-07-2009

Semesteropgave om muslimske foreninger

Semesteropgave i kristendom/livsoplysning om muslimske foreninger.

Problemformulering:
Hvilke forskelle er der på de tre foreningers holdning til henholdsvis: Politisk deltagelse i
samfundet (demokrati); Religion; Samt køn/ligestilling.
&
Hvorfor gør nogle af foreningerne brug af korancitater og andre ikke?

Indhold

Problemformulering:
Hizbutaria:
Demokratiske muslimer:
Forum for kritiske muslimer:
Demokratiske muslimer:
Kritiske muslimer:
Hizb-ut-tahrir:

Uddrag

Hizbutaria:
Hizbutaria er en politisk forening som gennem sit arbejde ønsker at øve indflydelse på sine omgivelser. Fra foreningens hjemmeside kan man i 1 afsnit læse følgende:” Hizb ut-Tahrir er et politisk parti, hvis ideologi er Islam. Politik er partiets arbejde, og Islam er dets ideologi. Partiet arbejder iblandt og med den islamiske ummah (nation) med det formål at få ummah til at tage Islam til sig som sin sag, samt at lede denne til at reetablere Khilafah-staten (kalifatet) og styret med Allahs åbenbarede lov, så de vender tilbage til eksistens”. Hizbutarias deltagelse i den politiske proces adskiller sig fra Demokratiske Muslimer (DM) såvel som fra Kritiske Muslimer (KM), idet man ikke er tilhænger af det parlamentarisk demokrati som vi kender det i vesten. Man mener derimod at islam bør være det styrende princip i alle samfundets forhold. Man mener altså at islam skal betragtes som en lovreligion... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om muslimske foreninger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.