Muslimsk børneopdragelse | KLM eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: Muslimsk børneopdragelse | KLM eksamen

Mit skriftlige oplæg til KLM eksamen.

Den indeholder teori og analyse til at besvare problemformuleringen:
Finder der en særlig muslimsk børneopdragelse?

Forfatterens kommentar

Opgaven er jo ment som et oplæg til en mundtlig eksamen, så man skal selvfølgelig have en viden udover selve opgavens indhold.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Referat af artiklen:
Kollektivistisk og individualistisk livssyn:
De tre opdragelsesfaser:
Segregation, assimilation og integration:
Üzeyir Tireli vs. Nasar Khader:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I Danmark findes en rig variation af synet på børneopdragelse omkring familien, både blandt de etniske minoriteter og danskere. Derfor kunne det være interessant at undersøge, om der findes en særlig muslimsk børneopdragelse. Til hjælp med at besvare problemformuleringen har jeg valgt at inddrage artiklen: ” Forestillinger om muslimsk børneopdragelse” af Üzeyir Tireli. Dernæst har jeg inddraget det kollektivistiske og individualistiske livssyn, samt en gennemgang af de tre opdragelses faser fra Nasar Khaders bog ”Ære og skam”. Herefter har jeg gjort rede for de tre begreber, segregation, assimilation og integration. Til slut har jeg sat Üzeyir Tireli og Nasar Khader op imod hinanden. Denne opgave er yderst aktuel for mig som kommende lærer, da denne viden er med til at skabe en kompetent lærer, der har forståelse for børn fra en anderledes kultur. Man har større mulighed for at tilgodese barnets behov, hvis barnets adfærd er ”anderledes”, og på trods af denne forskellighed stadig at kunne anerkende og respektere.

---

Kollektivistisk og individualistisk livssyn:
Med det individualistiske livssyn opdrages barnet med en bevidsthed om at være ansvarlig for sit eget liv og bruge livet på den måde, man selv finder bedst. Forældre med dette livssyn støtter deres børn i udviklingen af selvstændighed og individualitet fra, de er små. Målet med opdragelsen er, at barnet gradvist skal blive i stand til at klare sig selv, og udvikle sine individuelle evner. Barnet som bliver opdraget med dette livssyn lever ”sit eget liv”. Barnet er aktiv uden for hjemmet, og har mange individuelle projekter. Det er den humanistiske og demokratiske tangegang, da barnet bliver inddraget i familiens fælles beslutninger. Det er værdier som, selvstændighed, lighed, frihed og selvrealisering der vægtes højest ved dette livssyn. Forældrene har sammen forsørgerpligten og hjælper hinanden i fællesskab med opdragelsen. De støtter sig dog godt op af velfærdsstaten og kontrolleres ligeledes deraf. Der gives modspil og udfordringer til barnet i passende grad for at modnes og udvikles. Barnet... Køb adgang for at læse mere

Muslimsk børneopdragelse | KLM eksamen

[1]
Bedømmelser
  • 15-05-2015
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    god opgave til inspiration til start