Muslimsk børneopdragelse | KLM synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Muslimsk børneopdragelse | KLM synopsis

KLM synopsis med indblik i den muslimske børneopdragelse.

En diskussion om hvilke udfordringer den muslimske børneopdragelse giver den danske folkeskole i kulturmødet.

Problemformulering
Hvori består den muslimske børneopdragelse og hvilke eventuelle konsekvenser har den muslimske børneopdragelse for kulturmødet i den danske folkeskole?

Forfatterens kommentar

Opgaven er en synopsis til KLM eksamen. Den blev sammen med den mundtlige del vurderet til et 12 tal.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teori - Den muslimske børneopdragelse og de to livsformer
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Både lærerens møde med eleven og forældres opdragelse har indflydelse på et barns skolegang. Ca. 10 procent af eleverne i en dansk folkeskole er i dag tosprogede. Selvom det ikke er alle indvandrer, der er religiøse muslimer, er det alligevel væsentligt at man som kommende folkeskolelærer, sætter sig ind i den muslimske børneopdragelse. Viden omkring den muslimske børneopdragelse bør opnås for forståelsen af de muslimer vi møder. Denne forståelse kan være med til at gøre samarbejdet og kommunikationen med muslimske familier bedre, samt forhåbentlig at udviske nogle fordomme. Derudover hører man tit at anden opdragelse end dansk, kan skabe visse kulturelle barrierer i folkeskolen.

Jeg vil derfor i min opgave starte med at redegøre for den traditionelle muslimske børneopdragelse ved hjælp af Naser Khaders inddeling af opdragelsens tre faser i bogen Ære og skam. Derudover vil jeg ved hjælp af både Khader og Üzeyir Tireli, som har skrevet artiklen Forestillinger om ”muslimsk børneopdragelse” redegøre for henholdsvis den individualistiske og kollektivistiske livsform. Khader og Tireli er begge danskere med muslimsk baggrund.

Jeg vil i diskussionen benytte mig af henholdsvis Khader og Tirelis holdninger til den muslimske opdragelse, samt deres opfattelse af det generelle syn der er på forskellene mellem dansk og muslimsk børneopdragelse. Jeg vil derudover ved hjælp af Lise W. Egholm, som har skrevet bogen Min blå sofa –om integration i skolen, se på hvorledes den traditionelle muslimske opdragelse, har indflydelse på børnenes deltagelse i folkeskolen.

Som det sidste vil jeg i konklusionen opsummere nogle af de elementer der gør gældende i den traditionelle muslimske opdragelse, samt give mit bud på hvilke konsekvenser den muslimske opdragelse har. Jeg vil endvidere komme med min holdning til den muslimske opdragelse og de etniske danskeres generelle opfattelse af samme.

Der findes ikke to familier der opdrager deres børn ens. Derfor bruger jeg termen ”traditionelt muslimsk opdragelse”, som Khader beskriver det i sin bog Ære og skam... Køb adgang for at læse mere

Muslimsk børneopdragelse | KLM synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.