Synopsis om muslimsk børneopdragelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 5
  • 1487
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2004
  • 23-03-2006

Synopsis om muslimsk børneopdragelse

Synopsis i kristendom/livsoplysning om muslimsk børneopdragelse.

Problemformulering:

Hvori består problemstillingen omkring muslimsk børneopdragelse i forhold til integrationen i folkeskolen?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Traditionel opdragelse:
Ære og skam
Muslimerne i folkeskolen:
Religionskløften
Kristendom eller Religion?
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Integration af flygtninge/indvandrere (f/i) er meget højaktuel, da Danmark efterhånden kan kategoriseres som et multietnisk samfund. Jeg vil som kommende folkeskolelærer utvivlsomt møde mange tosprogede børn og unge som er født og opvokset i Danmark. Men den opdragelse de har fået, bygger imidlertid ofte på en meget traditionel muslimsk verdensopfattelse (deres forældres). Dette medfører et kulturkløft, hvor de skal leve i to forskellige verdener: den traditionelle derhjemme og den moderne danske udenfor. Dette fører mig frem til at skrive om muslimsk børneopdragelse og dennes påvirkning af de tosprogede børns integration i den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om muslimsk børneopdragelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.