Musiske metoder : i opdragelse og undervisning | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 2
  • 828
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 14-03-2002

Musiske metoder : i opdragelse og undervisning | Læremiddelanalyse

En slags læremiddelanalyse af Benedicte Riis' bog "Musiske metoder : i opdragelse og undervisning".

Uddrag

1.
B.R lægger meget vægt på , at de omtalte metoder ikke er videnskabelige metoder, men måden hvorpå man bruger det musiske element , som findes i ethvert menneske og som bare skal passes og plejes. Hun mener at vores kapitalistiske og materielt bevidste samfund er undergravende for vores indre musikalitet, og at vi som voksne, skal vogte os for ikke at miste vores musikalitet.
Vores musikalske evner er ikke kun øret for musik, men også en åbenhed og modtagelighedsevne overfor vores omverden. Musikaliteten er også billeder, samtaler, teater, dans o.s.v Musikaliteten er den del af vores verden, som lader sig udtrykke nonverbalt såvel som verbalt.

2.
B.R mener at vores del i et større fællesskab udvikler os som musikalske individer. At vi igennem kærlighed og samhørighed kan danne et musikalsk fundament for børn , som de kan bygge deres tilværelse på. Det er vores musikalske dimension, som gør, at vi som mennesker kan stå fast ved os selv, og opbygge tiltro og tillid til hvem vi selv er.

3.
Undervisningsmæssigt taler B.R om overraskelsens element. Kom i skole med en stor hat. Se lidt skør ud. Start dagen med en opera – disse ting vækker nysgerrigheden hos eleverne, og der kan bygges gode fortællinger ud fra små ting. B.R lægger vægt på de gode fortællinger, som grobund for børnenes fantasi, som så vækker deres musiske dimension. Hun siger også, at vores skole ofte ikke er indrettet til det fantasifulde og musiske. Vi skal ud af skolens bygninger. Ud i naturen. Op med fliser og klatrestativer og ind med græsplæner og vilde træer og buske... Køb adgang for at læse mere

Musiske metoder : i opdragelse og undervisning | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.