Musikvideo og billedkunst | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 1521
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 09-04-2006

Musikvideo og billedkunst | Synopsis

Synopsis i billedkunst om musikvideo og billedkunst.

Problemformulering
Hvordan kan man bruge musikvideo i undervisningen så eleverne lærer – gennem oplevelse, produktion og analyse – at udvikle deres færdigheder i at forstå, og bruge billeder som tekst?

Indhold

1. Indledning.
2. Problemformulering
3. Problemstilling
4. Målet for undervisningen
5. Forløbet
6. Musikvideo som genre
7. Pædagogiske og alm. Didaktiske overvejelser
8. Samfundssyn.

Uddrag

Problemstilling
Vi vil undersøge hvordan man som lærer kan give eleverne en tilegnelse i billedmæssig kompetence i en kultur, hvor billedet har fået større betydning. Hvordan kan man bruge musikvideo i undervisningen?

Målet for undervisningen
Louice skriver og der skal sættes ind her. 'Målet for undervisningen er at eleverne opnår en billedkompetence samt en forståelse for faget billedkunst. At eleverne udvikler sig socialt mæssigt. Vi har taget fat i at børnenes udvikling med sociale relationer deres samarbejdsevne og personlig udvikling. Vi vil her have, at eleverne skal danne sig emotionel udvikling, og udvikle samfundsmæssig ansvarlighed.
Derudover skal eleverne lære at være kritiske overfor medierne og give dem indsigt i skjult reklame... Køb adgang for at læse mere

Musikvideo og billedkunst | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Musikvideo og billedkunst | Synopsis.