Semesteropgave om musikundervisning i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik, Musik
  • Godkendt
  • 6
  • 1735
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2005
  • 22-03-2006

Undervisningsforløb: Semesteropgave om musikundervisning i folkeskolen

Semesteropgave i almen didaktik og musik om musikundervisning i folkeskolen.

Problemstilling:
Hvorfor skal eleverne lærer at komponere i musikundervisningen i folkeskolen, og hvordan skal dette foregå?

Indhold

Indledning
Problemstilling:
Undervisningsforløbet
Didaktiske fokuspunkter
Hvorfor dette forløb?
Aktivitetsformer
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave give et bud på, hvorfor jeg mener at musikfaget i folkeskolen skal beskæftige sig med komposition og hvordan. Jeg vil gennemgå mit forløb, samt fremlægge mine didaktiske fokuspunkter i kort form. Dernæst vil jeg begrunde hvorfor jeg har valgt dette forløb, og til sidst hvilke aktivitetsformer jeg bruger.

Undervisningsforløbet
Jeg vil i dette forløb bygge videre på de kundskaber som eleverne har tilegnet sig i forbindelse med elementær musiskopdragelse. Her kommer der en naturlig sammenspilsdel, hvor eleverne kan bygge oven på de erfaringer de tidligere har gjort sig, og den erfaringsbase som de har opnået gennem tidligere musikforløb. Denne sammenspilsdel skal virke som inspiration og introduktion til emnet: komposition,
som jeg ønsker at tage op i dette sammenspilsforløb. Jeg vil gerne give eleverne en oplevelse gennem arbejde med egne kompositioner... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om musikundervisning i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.