Musiklytning og musikhistorie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 9
  • 2969
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2001
  • 24-09-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Musiklytning og musikhistorie

En opgave om musiklytning i folkeskolen.

Problemstilling:
Kan man, gennem nedslag i musikhistorien, beskrive udviklingstræk og synliggøre
hjørnestene i vesteuropæisk musiktradition for elever i 5.-6. klasse ? og -
kan denne bevidstgørelse udvikle elevernes forhold til deres egen tids musik?

Uddrag

Indledning:
I denne opgave vil vi forsøge at skitsere et undervisningsforløb rettet mod elever i 5.-6.
klasse, der skal afdække nogle af de faktorer der ligger bag vesteuropæisk sangtradition.
Undervisningen søger, gennem nedslag i musikhistorien, at øge elevernes bevidsthed om
den påvirkning som musiktraditionen har på den musik, eleverne lytter til i deres hverdag,
nemlig popmusikken.

Undervisningen tager udgangspunkt i aktiviteter, der giver eleverne musikhistorisk overblik
og lægger op til associativ lytning.
Samtidig vil vi udvælge dele af værkerne fra de forskellige perioder til elevernes egen
opførelse. Dette betyder, at vi efter undervisningsforløbet både har givet eleverne et
musikhistorisk overblik med et indblik i ”fremmede” musikuniverser, og givet mulighed for
indlevelse gennem, at de aktivt har arbejdet med de forskellige perioders musikalske
udtryk.
Teoretisk tager forløbet i elevernes perception af nye lyduniverser og forsøger at give
eleverne oplevelser ved dette tilsyneladende fremmede... Køb adgang for at læse mere

Musiklytning og musikhistorie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.