Musikfaget mellem dannelse og uddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 6
  • 2089
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 21-01-2006

Synopsis: Musikfaget mellem dannelse og uddannelse

Problemformulering
- Hvilke lovmæssige krav stilles der til musikfaget, der både skal danne og uddanne?

- Hvordan påvirker musik barnets udvikling i både dannelses og uddannelsesmæssigt perspektiv?

- Hvad er musikundervisningens bidrag til barnets dannelse/uddannelse set i lyset af de 7 intelligenser?

- Lærerens dilemma. Hvorledes skal man vægte dannelse og uddannelse i musikfaget?

Indhold

Problemformulering:
Emneformulering:
Dannelse og uddannelse ifølge Folkeskoleloven og Fælles Mål, samt CKF'er.
Hvordan påvirker musik barnets udvikling?
Lærerens dilemma – musikfaget mellem dannelse og uddannelse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emneformulering:
Vi har valgt at arbejde med den ovenstående problemformulering på baggrund af nogle væsentlige iagttagelse, vi gjorde os i praktikken. Vi var på hver vores skole, hvilket har givet os grund til senere refleksioner, idet disse skoler brugte musikundervisningen meget forskelligt.
Den ene skole (A) lå langt uden for byen, og eleverne havde ikke adgang til musikundervisning ud over skolen. Musikkulturen i det omkringliggende lokalsamfund var nærmest ikke-eksisterende, og faget musik havde ikke nogen høj status hos familier og bestyrelse. Den anden skole (B) lå i byen, havde tæt kontakt til musikskole, og musikundervisningen blev af de fleste betragtet som et værdifuldt redskab til videre musisk udfoldelse. På grund af disse skolers forskellige rammefaktorer vægtede de også dannelse og uddannelse forskelligt. Som udgangspunkt vil vi se på, hvad de lovmæssige krav er til spørgsmålet om vægtningen af henholdsvis dannelse og uddannelse i faget musik.

Dannelse og uddannelse ifølge Folkeskoleloven og Fælles Mål, samt CKF'er.
Hvis vi kigger på Folkeskoleloven som den vigtigste retningslinie, så fremgår det af følgende citater at Folkeskoleloven formulerer sig meget bredt om dannelse:
”Undervisningen skal tillige fremme elevernes alsidige personlige udvikling.”
”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Hvad betyder i dette tilfælde at ”fremme elevernes alsidige personlige udvikling”?, og hvordan gøres det i praksis?... Køb adgang for at læse mere

Musikfaget mellem dannelse og uddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.