Musik som produktion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Ingen givet
  • 5
  • 1492
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 04-09-2008

Undervisningsforløb, Synopsis: Musik som produktion

Musik som med produktion i højsæddet.

Problemformulering
Hvordan integreres produktion - det skabende og kreative - i folkeskolens musikundervisning, og hvad er begrundelsen for, at beskæftige sig med dette funktionsområde?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Musikalsk skaben
Oplæg til diskussion
Kreativitet
Beskrivelse af undervisningsforløb
Evaluering
Ønskekvistmodellen
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Musikalsk skaben er et af skolefaget Musiks tre CKF'er, og som musiklærer er man derfor forpligtet til, at medtænke denne dimension i sin undervisning. Læreren må gøre sig klart hvad musikalsk skaben er, hvilke almendannende og faglige begrundelser der er for aktiviteter inden for dette funktionsområde, samt hvilke organisatoriske udfordringer dette indebærer.

Musikalsk skabende arbejde har både faglige og almene begrundelser. Der ligger et kæmpe udviklingspotentiale i syntesen mellem proces og produkt, som det skabende er udtryk for. Det er ikke nok at kunne reproducere i det senmoderne samfund, og derfor bliver kreativitet og skabende arbejde en samfundsmæssig nødvendighed. Herudover rummer det skabende arbejde også muligheder for personlig udvikling hos den enkelte elev.

---

Beskrivelse af undervisningsforløb
Undervisningsforløbet er lavet til 5. – 6. klassetrin, der har to ugentlige musiktimer. Undervis-ningsforløbet starter med rytmisk komposition, fortsætter med improvisation, for til slut at ende i reproduktion.

Undervisningsforløbet strækker sig over minimum 14 lektioner. Forløbet afsluttes med opfø-relse samt live-optagelse.

Vi mener, at dette forløb kan være udtryk for et undervisningsprincip – en fortløbende metode for musikalsk skaben i folkeskolens almene musikundervisning.
Komposition (minimum 6 lektioner)... Køb adgang for at læse mere

Musik som produktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.