Bacheloropgave om musik som dannelsesfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 9461
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2010
  • 17-11-2010

Bacheloropgave om musik som dannelsesfag

Bacheloropgave i musik om musik som dannelsesfag.

Kan vi bruge musikken til at lære eleverne vigtige kundskaber, som de vil få brug for i livet?
Vil de lære at være nyskabende, i stand til at træffe valg og udnytte de givne muligheder ved at have sang og sammenspil i folkeskolen? Dette vil jeg undersøge i min opgave ved hjælp af egen praktisk erfaring og teoretikere.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som musiklærer bruge sammenspil og sang til at danne eleverne, samt fremme elevernes alsidige udvikling?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Dannelse
Klafki's dannelsesteori
Material dannelse
Formal dannelse
Kategorial dannelse
Kulturen som formidler af vores værdier om dannelse
Folkeskolens værdiggrundlag
Formål for faget musik
Vigtigheden af musik
Musikfagets tredeling
Musikforståelse
Musikudøvelse
Musikalsk skaben
Komposition:
Arrangement:
Improvisation:
Sang og sammenspil
Sangen
Sammenspil
Planlægningen af musikundervisning
Overvejelser i forhold til planlægning
Personlige erfaringer
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
I denne opgave vil jeg se på musik som dannelsesfag. Jeg vil klarlægge hvad dannelse er ud fra Klafki's dannelsesteori, samt hvilken betydning dannelsen har for vores kultur og værdier.
Jeg vil derefter undersøge hvor i formålsparagraffen dannelsen ligger.
Jeg vil undersøge hvordan musik kan bidrage til at opfylde formålsparagraffen, og fremlægge fagets dannelsesmæssige kvaliteter og sammenligne med fagets mål. Jeg vil se på musikkens betydning i forhold til hvad det er samfundet efterspøger.
Jeg mener, at musik er en vigtig kilde til livskvalitet, og kan vi videregive det til eleverne, er et stort skridt på vejen nået, i forhold til elevens alsidige udvikling.

Sangen er medtaget fordi den er en central del af den obligatoriske musikundervisning. Med et fundament i sangen vil jeg belyse, hvad den kan bidrage med i forhold til elevernes alsidige udvikling. Sangen vil jeg belyse udfra Zoltán Kodály's teorier.
Jeg vil bruge opgaven til at undersøge om det er vigtigt med sammenspil i den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen. Jeg vil bruge forskellige teoretikere til at belyse de forskellige aspekter musikken kan bidrage med.

Undervisningsplanlægningen i musik vil jeg beskrive udfra egne erfaringer, samt Frede V. Nielsens fem aktivitetsformer og musikfagets centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Dannelse
Dannelse kan henvise dels til en proces: at dannes, hvor man her tænker på en udvikling eller modning. Eller at blive dannet, hvor det er en påvirkning fra andre mennesker eller miljøer, der spiller ind på dannelsesprocessen.
Man kan dog ikke egentlig tale om at der er en endegyldig definition på dannelse, da det dannelsesideal, som har været pålagt folkeskolen, selvfølgelig har varieret alt efter tid og sted. Jeg vil i det følgende afsnit ridse forskellige teoretikeres syn på dannelse op... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om musik som dannelsesfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Bacheloropgave om musik som dannelsesfag.