Praktikopgave om samspil i musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2543
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2001
  • 07-01-2002

Praktikopgave om samspil i musik

Opgave om en praktikperiode på X-skolen i musik. Samspil i 2.Z på X-skolen.

Valg af emne

I ugerne 46, 47 og 48 var vi i praktik på X-skolen, som ligger ude på Amager. I denne praktik var musik i fokus.

I praktikken arbejdede vi med sammenspil i samtlige klasser. Til trods for at vi forinden havde taget højde for alder og niveau, viste der sig alligevel at være nogle ”problemer” især i de mindre klasser. På den baggrund har vi valgt at beskæftige os med 2.Z, da vi mener, at den kan bidrage med flest didaktiske overvejelser.

Selvom praktikken er slut, gør vi os stadig hver især tanker omkring den forløbne undervisning – hvad gik godt, hvad kunne vi have gjort anderledes, hvad var elevernes udbytte og blev målene for undervisningen opnået. Det virker derfor naturligt for os at diskutere og videreudvikle vores ideer. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i – ”Et kort undervisningsforløb – planlægning”.

Indhold

Valg af emne
Rammerne for undervisningen
En beskrivelse af 2.Z
Tidspunkt og lokaleforhold
Indholds- og materialevalg
Arbejds- og organisationsformer:
Mål
Begrundelser for undervisningsforløb (se bilag 2)
Indhold
Arbejds- og organisationsform
Materialevalg
Medbestemmelse
Evalueringsform
Pædagogiske og didaktiske overvejelser
Bilag 2
- Den oprindelig undervisningsplan -
Bilag 3
- Den nye undervisningsplan -

Uddrag

Rammerne for undervisningen

En beskrivelse af 2.Z
X-skolen ligger i Holmbladsgadekvarteret på Amager. Skolen kæmper med mange problemer af social karakter (alkoholiske forældre, narkomaner, arbejdsløse forældre, skilsmissebørn o.s.v.). Mange af eleverne er derfor børn med en sørgelig baggrund. Det samme gjaldt i 2.Z.

Vi havde kun 2.Z i deres 2 musiktimer og det var derfor ikke muligt at lære alle elevers sociale og faglige baggrund. Dog fik vi en god føling med de enkelte elever grundet musikfagets sociale effekt. I 2.Z var der bl.a. 2 dampbørn hvis energiniveau til tider influerede på undervisningens gang. Desuden var der et par elever i klassen, der var motorisk hæmmede, hvilket lagde noget af en dæmper på deres udfoldelsesmuligheder på instrumenterne.

Drengene fyldte meget i undervisningen. Drengene var indbyrdes meget voldelige. I stedet for at snakke om tingene blev de fysiske.

Vi mener at det hænger sammen med, at lederen blandt drengene tyede til vold frem for at bruge hovedet. Det smittede af på de andre drenge. De forudsætninger vi har haft med at gøre har gjort at undervisningen i nogen grad bar præg af en social styrkelse, altså en opdragende funktion. Mange af eleverne manglede empatisk indfølingsevne. I det forgående har vi sat fokus på problemerne, men det skal dog siges at den største del af klassen var velfungerende og det virkede som om børnene holdt meget af musikfaget... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om samspil i musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.