Musik og dannelse | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 6
  • 2572
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 29-11-2004

Undervisningsforløb: Musik og dannelse | Synopsis

Synopsis i musik om musik og dannelse.

Problemformulering

Hvordan kan man som lærer i folkeskolen, få øje på identitetsdannelsen i folkeskolens musikundervisning, og dermed arbejde målrettet på at hjælpe eleverne i denne proces?

Har musikundervisningen nogen indflydelse på læringen hos eleverne, og kan man se denne indflydelse i andre fag?

Indhold

Indledning.
Problemformulering.
De syv intelligenser
Konkret forløb:
Fagdidaktiske overvejelser.
Dannelse og læring
Konklusion
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning.
Folkeskolens formål er bl.a. at bidrage til elevernes alsidige udvikling.I Ovenstående citat omhandler et af de emner i folkeskolens musikundervisning, som vi finder særligt interessant: hvilken indflydelse musikken har på elevernes faglige og personlige dannelse og læring? Denne problemstilling mener vi er aktuelt, fordi der netop nu bl.a. i folketinget diskuteres hvorvidt folkeskolen skal fortsætte undervisningen i musik, eller om musikskolerne skal tage over. Det spørgsmål mener vi, som musiklærer ikke er nødvendigt at stille, men mange udenfor faget har ikke samme holdning. Derfor vil vi gerne via denne opgave finde ud af, hvor stor betydning musikundervisningen har for dannelse og læring, og hvordan man kan sætte ord på denne viden.

---

Konkret forløb:
Målet med undervisningen er, at eleverne udbygger deres rytmekendskab, samt bliver mere sikre i begreber som puls og periode. Vi har valgt en producerende tilgang, for at eleverne får indblik i det at skabe musik, og for at give dem indflydelse på produktet af undervisningen. Dette mener vi vil skabe motivation for deltagelse og læring.
Stomp er en ny form for musik, der stammer fra England, som to ”buskers”(gademusikanter) har opfundet. De har stået på gaden og spillet på alt hvad de har kunnet finde af hverdagsting.
”STOMP bygger på en symbiose mellem dans og musik. Musikken skabes i dansen, men dansens rytme og karakter er afhængig af musikken. Musikken og dansen skaber og videreudvikler hinanden.” ...

---

6) Grupperne samles og resultatet spilles for de andre. På klassen snakkes om, hvordan den samlede opfattelse/stemning af nummeret var, derunder de enkelte instrumenters lyd i gruppen.
7) På dag 3 introduceres wordstomp via små fælles øvelser. Wordstomp udgår af alm. stomp, men... Køb adgang for at læse mere

Musik og dannelse | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.