Synopsis om musik og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 6
  • 2572
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 29-11-2004

Synopsis om musik og dannelse

Synopsis i musik om musik og dannelse.

Problemformulering:

Hvordan kan man som lærer i folkeskolen, få øje på identitetsdannelsen i folkeskolens musikundervisning, og dermed arbejde målrettet på at hjælpe eleverne i denne proces?

Har musikundervisningen nogen indflydelse på læringen hos eleverne, og kan man se denne indflydelse i andre fag?

Indhold

Indledning.
Problemformulering.
De syv intelligenser
Konkret forløb:
Fagdidaktiske overvejelser.
Dannelse og læring
Konklusion
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning.
Folkeskolens formål er bl.a. at bidrage til elevernes alsidige udvikling.I Ovenstående citat omhandler et af de emner i folkeskolens musikundervisning, som vi finder særligt interessant: hvilken indflydelse musikken har på elevernes faglige og personlige dannelse og læring? Denne problemstilling mener vi er aktuelt, fordi der netop nu bl.a. i folketinget diskuteres hvorvidt folkeskolen skal fortsætte undervisningen i musik, eller om musikskolerne skal tage over. Det spørgsmål mener vi, som musiklærer ikke er nødvendigt at stille, men mange udenfor faget har ikke samme holdning. Derfor vil vi gerne via denne opgave finde ud af, hvor stor betydning musikundervisningen har for dannelse og læring, og hvordan man kan sætte ord på denne viden... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om musik og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.