Musik og dannelsessyn | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 7
  • 1851
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 17-12-2005

Undervisningsforløb: Musik og dannelsessyn | Eksamensopgave

Eksamensopgave i musik med tilhørende undervisningsforløb.

Opgaven beskæftiger sig med musik som fag, hvorfor musik er vigtigt. Herunder ses på dannelsessyn og de mange intelligenser.

Indhold

Indledning side 2
Undervisningsforløb side 3
Hvorfor musik? side 4
Hvilket dannelsessyn side 4
De mange intelligenser side 5
Konklusion side 6

Uddrag

Indledning
Musik er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1-6.klasse. Det er ikke alle, der har de samme forudsætninger for musik, så det gælder om at finde et fælles ståsted, hvor alle får noget ud af musikken. Der lægges op til i de fælles mål, at det netop er overordnede færdigheder man stiler efter, og ikke nogen specialisering af nogen art.
Vi vil her beskrive et undervisningsforløb, for 5.klasse, med udgangspunkt i kammermusik, med det formål at udvide elevernes forståelse af musik inden for genren.
Musik er mange steder ikke et særligt prioriteret fag i forhold til f.eks. matematik og dansk. Et tydeligt tegn på dette ses i fagfordelingen. De fleste skoler har kun to timer om ugen på skemaet, og mange vil påstå, at lokalerne ofte er af ringe kvalitet. Er det en selvfølge at tingene skal være sådan, eller kan vi blive bedre til at argumenterer for vores fags legitimitet? Vi vil her komme med vores syn på, hvorfor musik er så vigtigt og hvilke unikke kvaliteter musisk udfoldelse bibringer.

---

Undervisningsforløb
Vi har valgt at lave et undervisningsforløb om kammermusik. Vi vil gerne indvie eleverne i en måske ny genre for dem. Vi vil præsentere dem for først Mozart og Haydn og siden hen for nyere komponister, som eksempelvis Sjostakovitj.

Mål:
- At indvie eleverne på 5. klassetrin i den klassiske musik sammenstillet i historisk perspektiv med datidens samfund
- At præsentere kammermusikken og to komponister, som også er kendt i dag – Mozart og Haydn
- At finde ud af, hvad klassisk musik bruges til i dag – nutidige komponister som Sjostakovitj
- At udvikle elevernes evne til at lytte
- At genkende og udtrykke stemninger og følelser i musik... Køb adgang for at læse mere

Musik og dannelsessyn | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.