Synops om multikulturelle elevers identitetsdannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1886
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 19-11-2007

3.-6. klasse, Synopsis: Synops om multikulturelle elevers identitetsdannelse

Synops i psykologi om multikulturelle elevers identitetsdannelse.

Uddrag

Vi lever i et multikulturelt samfund, hvor man som individ hele tiden er tvunget til at tage stilling til
sin egen kultur og identitet, da ens omverden er konstant foranderlig. Som kommende
folkeskolelærere vil vi uundgåeligt møde elever med meget forskellige baggrunde samt tilgange til
samfundet. En særlig gruppe af disse elever er tokulturelle. Med tokulturelle menes der børn, som i
deres hjem har en anden kultur end den, de møder i skolen og samfundet.
Vi har i forbindelse med praktik mv. mødt mange af disse elever, og vi synes at kunne se, at
de på mange måder adskiller sig fra de danske elever. I denne forbindelse er vi blevet nysgerrige
på, hvad der kan ligge til grund for denne forskel. Vi har derfor dette spørgsmål til undersøgelse:
Hvilke særlige udfordringer kan der vise sig i tokulturelle børn og unges
identitetsudvikling og socialisering med henblik på lærerpraksis i
folkeskolen?
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en case fra praktikken som, vi mener, er eksemplarisk for
mange af de tokulturelle elever... Køb adgang for at læse mere

Synops om multikulturelle elevers identitetsdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.