Bacheloropgave om motorisk udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Idræt)
  • Godkendt
  • 20
  • 5789
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 20-04-2004

Bacheloropgave om motorisk udvikling

Bacheloropgave i idræt om vigtigheden af en motorisk udvikling.

Formålet med opgaven er at sætte fokus på motorikken og konsekvenser af en mangelfuld motorisk udvikling.

Problemformulering:
En diskussion af sammenhængen mellem motorisk udvikling og med et barns generelle udvikling, dette i forhold til barnets tilegnelse af forskellige kompetencer.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Fremgangsmåde 3
Afgrænsning 4
Motorikken 5
Neuromotorik 6
Sansemotorik 7
Psykomotorik 7
Generelle udviklinger 9
Sammenkobling 13
Kompetencer 15
Tilegnelsen af kompetencerne 17
Udviklingerne i skolen 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Afgrænsning:
Da mit fokus er på børns motoriske udvikling, set i forhold til en generel udvikling og over til forbindelsen med tilegnelsen af kompetencer – vil den naturlige afgrænsning være i forhold til børnenes alder, for at jeg ikke kommer til at brede mig for vidt. I ”Idrættens træningslære” står der beskrevet, at i perioden fra 5-8 års alderen og frem til puberteten er den mest gunstige fase for motorisk læring.

Denne periode bliver af flere derfor også kaldt for ”den motoriske guldalder”. Jeg har derfor først og fremmest valgt at koncentrere mig om børnene indenfor denne aldersgruppe. Gruppen kan dog stadig virke for bred – men valget skal ses udfra, at vi har med individer at gøre, som udvikler sig forskelligt. Dette betyder, at hvis
jeg vælger noget specifikt indenfor motorisk udvikling, kan dette være noget som gælder for nogen 6 årige, mens det virker for andre i en senere alder.

Denne aldersgruppe svarer til de børn, som befinder sig i indskolingen frem til udgangen af mellemskolen. En utrolig spændende periode, hvor forandring er det eneste konstante i deres liv. Det skal ikke forstås således, at den motoriske udvikling herefter går i stå – men snarere som jeg ser det, at det er i ”den motoriske guldalder”, at jeg som idrætslærer kan gøre den største forskel... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motorisk udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.