Motivationsfaktoren i engelskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 30
  • 12012
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 18-03-2004

Motivationsfaktoren i engelskundervisningen

Bacheloropgave om motivation og motivationsfaktoren i engelskundervisningen. Indeholder: stilladsering, behaviorisme, mesterlære, storylinemetoden samt spørgeskema fra praktikophold.

Indhold

1. Indledning s. 3
2. Begrebsafklaring s. 4
3. Læringsmetoder s. 4
3.1. Stilladsering s. 5
3.2. Mesterlære s. 7
3.3. Behaviorisme s. 9
4. Undervisningsmetoder s. 10
4.1. Storylinemetoden s. 10
5. Motivationen i folkeskolen s. 13
5.1. Søndervang Skole s. 13
5.1.1. Elevforudsætninger s. 13
5.1.2. Fysiske rammer s. 14
5.1.3. Materialer s. 14
5.1.4. Lærers rolle s. 15
6. Hvorfor have engelsk i den danske folkeskole? s. 16
6.1. Klare mål s. 16
7. Konklusion s. 16
8. Bilag s. 18
8.1. Bilag 1: Undersøgelse fra Søndervang skole s. 18
9. Litteraturliste s. 30

Uddrag

1. Indledning
At motivere et menneske til at gøre noget bestemt kan være svært at gøre. Mennesket har viljen til at gøre hvad som helst, eller lade vær.
Jeg er vokset op med bøger og tv som en del af min dagligdag, den ene af mine forældre elskede at læse og dette smittede naturligvis af. Jeg elskede at læse bøger, da jeg var yngre, men oplever tiere at det nu er ”nemmere” for mig lige at se en film, end at sætte mig til at læse. For mit vedkommende kommer det fra, at efter lektielæsning ønsker jeg at slappe af ”i hovedet” og ”blive underholdt”.
Bogen kræver, at jeg er aktiv, det gør tv'et ikke. Jeg er sikker på, at når jeg er færdiguddannet vil fritidslæsning blive en større del af mit liv.
Så må man spørge sig selv, hvad med de børn der i dag ikke oplever læsning som en integreret del af deres hverdag, vil de ikke opleve nogen glæde ved at læse. Vil de opleve læsning som noget der hører skolen og lektierne til? Dette ville være meget foruroligende og ville gøre skolelivet meget svært for mange unge, og for den sags skyld for mange lærere.
Mange unge i dag er kulturstærke, de kan håndtere op til flere medier på en gang. Dette er da uden tvivl en fordel i deres hverdag. Internettet, tv, playstations, radio o.l. indtager mere og mere plads i de unges liv, og dette kan have negative effekter. En af disse er at bogen ikke længere er 1. valg af fortrukken aktivitet hos mange børn.
Bogen er en meget vigtig del af vores samfund, hele skolekulturen er bygget op omkring bogen. Mange mener så, at det er der, der skal ske en udskiftning, at skolen er ved at være uddateret. Men før der bliver ressourcer til dette, må vi arbejde med det vi har.
Vi må derfor skabe en glæde blandt eleverne for bogen.
Mit spørgsmål er så om dette kan opnås i kombination med deres andre interesser, deriblandt tv'et.
Jeg ville undersøge sagen på mit praktiksted... Køb adgang for at læse mere

Motivationsfaktoren i engelskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.