Motivation psykologi | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1793
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2011
  • 07-05-2012

Motivation psykologi | Eksamensopgave

Psykologi eksamensopgave om motivation

Problemformulering
Hvordan ses motivationsbegrebet med hhv. en humanistisk brille og behavioristisk brille og har barnets køn og sociale forhold indvirkning på motivation og præstation i og uden for skolen?

Underviserens kommentar

Opgaven er en del af en mundtlig psykologi eksamen. Både den mundtlige og skriftlige del blev bedømt til et 7 tal.

Indhold

Indledning 1
Case 1
Teori om behaviorisme og humanistisk psykologi 2
Indre og ydre motivation 3
Diskussion 4
Konklusion 5
Litteraturliste 5

Uddrag

Indledning
I denne opgave ønsker jeg at undersøge motivationsbegrebet set fra den behavioristiske skole og den humanistisk psykologiske skole. Jeg har i samarbejde med min studiegruppe udarbejdet en case om et tvillingepar, som gør det muligt at undersøge om barnets køn og sociale forhold har indvirkning på motivation og præstation i og uden for skolen.

Case
Tvillingerne Ida og Noah går i 9. klasse. Ida går i 9.a, og Noah går i 9.c. Søskendeparret kommer fra en gennemsnitlig dansk familie med almindelige velfungerende forældre. De er begge fagligt stærke, men samtidig meget forskellige – Ida er en stille, seriøs pige, der altid afleverer sine ting til tiden og får gode karakterer. Hendes eneste veninde er klassekammeraten Matilde, der ligesom hun selv er pligtopfyldende og trives bedst med individuelt arbejde. Der har været et enkeltstående tilfælde, hvor Ida ikke har afleveret sin opgave til tiden. Ida spiller violin i fritiden.
Noah har modsat Ida en stor vennekreds og er klassens populære dreng. Noahs yndlingsfag er idræt, hvor han altid yder en stor indsats. Han bruger fritiden på fodbold og håndbold, og lektierne bliver meget ofte tilsidesat til fordel for tid i klubben sammen med vennerne. Noah er altid den første, der kommer til træning og er meget engageret i træningen og kampene. De skriftlige afleveringer udsættes til sidste øjeblik. Ida vil gerne på gymnasiet efter 9. klasse og efterfølgende læse til dyrlæge; Noah vil gerne på efterskole og derefter finde en praktisk uddannelse, der ikke kræver læsning, da han er skoletræt. Noah har dog tiltro til egne evner og et stort selvværd, mens Ida derimod kæmper med usikkerhed over sine evner i skolen, og på trods af gode karakterer føler hun ikke, at hun slår til... Køb adgang for at læse mere

Motivation psykologi | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.