Motivation og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 7
  • 1973
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2000
  • 27-04-2001

Eksamensopgave: Motivation og læring

En opgave om motivation og læring set fra en behavioristisk og humanistisk synsvinkel

Indhold

Indledning side 1
Motivation og læring set i forhold til behaviorisme side 1
Motivation og læring set i forhold til den humanistiske psykologi side 2
Motivation og læring i folkeskolen side 3
Motivation og læring på Humlehaveskolen side 4
Afslutning side 5

Uddrag

Indledning

Vi har i vores oplæg valgt at skrive om læring & motivation. Vi mener at emnet er yderst relevant i og med vi skal ud og virke i en folkeskole, hvor det at kunne motivere eleverne til læring spiller en meget stor rolle. Vi vil i denne opgave bruge hhv. behaviorismen og humanismen (Maslow) i vores behandling af læring og motivation. Det vil vi gøre i to etaper; først vil vi præsentere nogle af de grundlæggende begreber fra de to teorier, dernæst vil vi behandle læring og motivation i forhold til forskellige emner, hvor vi inddrager de aspekter af de behandlede teorier der er relevante. Det første emne vi vil tage op efter teoriafsnittet er folkeskolen som den er i dag, hvor vi bl.a. vil se på folkeskoleloven, karaktersystemet og undervisningsdifferentiering. Til sidst vil vi inddrage de erfaringer vi har fået via vores praktikforløb på Humlehaveskolen i fremstillingen. Humlehaveskolen finder vi i denne forbindelse særlig interessant, da den ligger i et socialt belastet område og børnene kommer med flere forskellige kulturer og opvækstmiljøer i bagagen. Disse betingelser er en stor udfordring for læreren i forhold til læring og motivation af eleverne og valget af pædagogisk/psykologisk grundanskuelse.

Motivation & læring set i forhold til behaviorismen
John Watson grundlagde officielt adfærdspsykologien (behaviorismen) i 1913. Han definerede psykologien som videnskaben om den menneskelige adfærd. Behaviorismen er i sit udgangspunkt stærkt inspireret af naturvidenskaben, der omkring 1900 havde opnået stor anerkendelse og markante resultater. Al den nye viden var erhvervet på baggrund af et positivistisk videnskabsideal , der ansås for den eneste lødige vej til sand erkendelse og indsigt. Det går i korte træk ud på, at ”rigtig” viden kun kan opnås om de fænomener, der kan måles og vejes eller via logiske slutninger der følger ganske bestemte regler og fremgangsmåder. En positivist afviser ikke nødvendigvis alt det der ligger udover det sanseligt erkendelige, såsom tanker, følelser eller drifter, han mener blot ikke at disse fænomener kan gøres til genstand for reelle, objektive målinger, hvorfor der kun kan spekuleres og gisnes om disse ting. Denne tankegang kommer til udtryk i et berømt citat af den østrigsk fødte sprogfilosof, Ludwig Wittgenstein : ”Om det hvorom man ikke kan tale, der må man tie". Man kan altså ikke udtrykke sig videnskabeligt om drømme, drifter o.s.v. og derfor kan sand erkendelse ikke opnås på sådanne områder... Køb adgang for at læse mere

Motivation og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.