Motivation i musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 14
  • 5028
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2004
  • 04-12-2005

Eksamensopgave: Motivation i musik

Eksamensopgaven er en "musikdidaktiskopgave" om motivation og glæde i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan (og hvorfor) gør jeg sangen vi skal synge mere levende og vedkommende for eleverne? Hvilke metoder vil jeg bruge og hvorfor?

Indhold

Motivation og glæde i musikundervisningen
Hvad er det for et interessant fagligtpædagogisk
område eller problem jeg har fået øje på? 3
Hvad er det helt præcist jeg vil undersøge –
hvad er helt præcist opgavens emne 3
Hvordan vil jeg undersøge mit emne ? 3
Forskellige videnskabelige didaktiske synsvinkler
Naturvidenskabeligt syn 4
Åndsvidenskabeligt syn 4
Eksistentialistisk syn 4
Marxistisk og kritisk syn 5
Mit syn på naturvidenskabelig måde at betragte tingene på 5
Mit syn på åndsvidenskabelig måde at betragte tingene på 5
Mit syn på eksistentialistisk måde at betragte tingene på 6
Mit syn på Marxistisk og kritisk måde at betragte tingene på 6
Mit didaktiske ståsted i forhold til nogle vigtige
faktorer som indgår i enhver undervisningssituation.
Rammefaktorer 6
Formål 7
Mål 8
Indhold 8
Lektionsplan 8
Struktur 9
Fem undervisningsmetoder der søger
at fremme den gode, levende undervisning.
Citat/Ugens tema 9
Stille sidden 9
(Historie)fortælling 10
Gruppesang 10
Gruppeaktiviteter: 10
Hvilke begrundede kriterier kan der opstilles for udvælgelse
af sangstof, der fremmer den gode og levende sang sammen
med børnene – og hvilke krav stiller det til den musikalske praksis.
Musik som kunstobjekt 11
Kontekst musikundervisning 11
Samfund og kultur 11
Konklusion og Perspektivering 12
Litteratur

Uddrag

Hvordan vil jeg undersøge mit emne ?
Jeg vil starte med at kigge på forskellige videnskabelige didaktiske synsvinkler. Udfra dem vil jeg gøre rede for mit eget didaktiske ståsted samt klargøre mit didaktiske ståsted i forhold til nogle vigtige faktore som indgår i enhver undervisningssituation. Jeg vil kigge på undervisningsmateriale der hedder ”Education in human values” der gør brug af 5 undervisningsmetoder. Igennem dette samt Magne Espelands artikel ”Musikk i bruk” vil jeg søge at gøre rede for kriterier for udvælgelse af sangstof der fremmer den gode, levende musikundervisning sammen med børnene – og give et billede af, hvilke krav det stiller til den musikalske praksis.

---

Fem undervisningsmetoder der søger at fremme den gode,
levende undervisning.
Jeg har prøvet at arbejde ud fra de såkaldte fem metoder som bliver beskrevet i undervisningsmaterialet ”Education in human values”8 Ved brug af de fem metoder søger man bl.a. at skabe mere sammenhæng mellem undervisningstimen og elevens liv derhjemme, foruden at skabe sammenhæng i selve timen mellem de forskellige aktiviteter. Det er selvfølgelig ikke alt der kan bruges, men her nedunder skitserer jeg de fem metoder og hvad jeg har kunnet bruge dem til.
Citat/Ugens tema: Kunne f.eks. være ”Når nogen dør”
Er, i musikundervisningen, mere til brug for læreren end det er for eleverne. Bruges som en slags tema for timen.
Stille sidden: F.eks. Afslappen i kroppen mens der lyttes til stille musik... Køb adgang for at læse mere

Motivation i musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.