Motivation i undervisningen til 9. klasse i fransk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fransk
  • Godkendt
  • 7
  • 1889
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2010
  • 20-05-2011

Studieprodukt: Motivation i undervisningen til 9. klasse i fransk

Problemformulering
Hvordan kan man med udgangspunkt i folkeskolens franskundervisning på 9. klassetrin anvende motivation som redskab for undervisning? Og hvorfor er dette aspekt vigtigt?

Indhold

1. Indledning 1
3. Kultur og dannelse i folkeskolens franskundervisning 1
4. Læring og motivation 2
5. De frankofone lande – et undervisningsforløb 3
Overblik over et 4 ugers undervisningsforløb 3
1. uge – introduktion til de frankofone lande 3
4. uge – Haiti - afslutning på forløbet om de frankofone lande 4
6. Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Skolen i dag har forandret sig i forhold til datidens skole, hvor eleverne ikke i samme grad skulle reflektere og søge mening med det lærte stof i undervisningen. Dette vidner om en ændring af opfattelse af skolens rolle, ikke mindst af dannelsesaspektet, hvilket fremgår af skolens formål, § 1. Stk. 2: ”[…] udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle1”.
Den ændrede holdning til skolens rolle ses også i nutidens elevkarakter, der netop er karakteriseret ved at udgøre en undrende og kritisk tilgang til verden, som udfordrer lærerrollen og undervisningens tilrettelæggelse. Dette bemærkes i undervisningen, hvor eleverne i undervisningen kan have svært ved at tilegne sig viden, de i deres egenverden ikke umiddelbaret kan finde mening i. I den forbindelse er det interessant at finde ud af, hvad motivation kan bidrage med, både når det handler om indhold i undervisningen, men også omkring måden, der bliver undervist på. Denne synopsis vil derfor diskutere, hvad motivation i undervisningen kan bidrage med. Fokus vil derfor både være motivation i forhold et planlagt undervisningsforløb i de frankofone lande, men også i forhold til begreber som interkulturel kompetence og dannelse i folkeskolens franskundervisning.

Kultur og dannelse i folkeskolens franskundervisning
Interkulturel kompetence er et begreb, den engelske forsker i kulturpædagogik, Michael Byram, har udviklet. Interkulturel kompetence hviler på et dynamisk kultursyn, som derved ser ud over nationale grænser og har et internationalt perspektiv. Dette kultursyn deler jeg også, da jeg mener at skolen skal sætte eleven i stand til se sig selv og andres kulturer i et større perspektiv, for derved at få et bredere syn på det, der ligger uden for elevens ...

---

5. De frankofone lande – et undervisningsforløb
Nedenstående undervisningsforløb vil tage udgangspunkt i min 7 ugers alene praktik. Skolen er en privatskole, som prioriterer sprog meget højt, med fransk fra 7. Klasse med 5 lektioner om ugen. Jeg vil præsentere starten og slutningen på hele forløbet, samt et uddrag fra forløbet om Haiti, i alt 7 moduler... Køb adgang for at læse mere

Motivation i undervisningen til 9. klasse i fransk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.